คุณสมบัติของพี่เลี้ยงเด็กที่ดี มีอะไรบ้าง? เลือกอย่างไร?

คุณสมบัติของพี่เลี้ยงเด็กที่ดี

สําหรับครอบครัวใหญ่ที่ประกอบไปด้วย ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า ฯ ก็ถือเป็นความโชคดีที่จะมีผู้ใหญ่ที่บ้าน
คอยเลี้ยงให้เมื่อคุณพ่อคุณแม่ต้องออกไปทํางานนอกบ้าน แต่สําหรับบางครอบครัวที่แยกตัวออกมาจาก
ครอบครัวใหญ่เมื่อมีลูกน้อยแล้วก็อาจจะดูแลได้ไม่เต็มที่ ดังนั้นการที่หาพี่เลี้ยงเด็กจากบริษัทจัดหาพี่เลี้ยงเด็กที่
ไว้ใจได้สักคน มาคอยดูแลลูกให้เราก็จะตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่กันทั้งคู่ คุณสมบัติของพี่เลี้ยงเด็กที่ดี มีอะไรบ้าง? เลือกอย่างไร? อ่านได้ที่บทความนี้ค่ะ

ในสังคมปัจจุบัน พ่อแม่จํานวนมากทํางานนอกบ้านและต้องการการดูแลเสริมสําหรับลูกๆ พ่อแม่ที่ทํางานมักจะพึ่งพา
ผู้ให้บริการดูแลที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ทั้งตัวคุณพ่อคุณแม่และลูกน้อย สําหรับเด็กก่อนวัยเรียน อาจจะสะดวกและ
อุ่นใจที่จะฝากลูกไว้ในศูนย์ดูแลเด็กใกล้กับที่ทํางานพ่อแม่ เผื่อสําหรับในกรณีที่เกิดปัญหาหรือเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น หรือจ้างพี่เลี้ยงเด็กมาอยู่ประจําที่บ้าน ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละครอบครัว

ทางเลือกในการดูแลเด็ก

ผู้ปกครองมีทางเลือกมากมายในการดูแลเด็ก รวมถึงพี่เลี้ยงเด็ก ศูนย์ดูแลเด็ก และโครงการเสริมหลังเลิกเรียน สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อมองหาการดูแลเด็กคุณภาพสูง ได้แก่ ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดี ความน่าเชื่อถือของผู้ดูแล ความเหมาะสมกับงบประมาณ เพื่อนและครอบครัวสามารถเป็นแหล่งคําแนะนําและให้ข้อมูลเชิงลึกที่ดีได้

ข้อมูลต่อไปนี้ไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมด แต่ช่วยชั่งนํ้าหนักข้อดีและข้อเสียของการดูแลแต่ละประเภทได้

ศูนย์ดูแลเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็ก ตั้งอยู่ในอาคารซึ่งไม่ใช่บ้าน มีทั้งแบบของภาครัฐและเอกชน โดยทั่วไปแล้ว ศูนย์ดูแลเด็กจะจัดห้องเรียนหรือกลุ่มแยกกันตามอายุของเด็ก เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย การทํา CPR และการปฐมพยาบาลจะดูแลกลุ่มต่างๆ ศูนย์บางแห่งอาจมีโปรแกรมก่อนวัยเรียนหรืออนุบาล อย่างเป็นทางการ และอาจให้การดูแลเด็กโตหลังเลิกเรียน และคุณพ่อคุณแม่สามารถขอเข้าร่วม Open House เยี่ยมชมสถานที่ศูนย์ดูแลได้

สิ่งที่ต้องพิจารณาควบคู่กัน คือ:

 • หลักฐานการออกใบอนุญาตและใบรับรองสุขภาพล่าสุด
 • การรับรองระบบซึ่งกําหนดให้ต้องมีศูนย์เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่สูงกว่าข้อกําหนด การออกใบอนุญาตของรัฐส่วนใหญ่ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ
 • การฝึกอบรมพนักงานและการหมุนเวียน การลาออกที่สูงอาจเป็นเรื่องยากสําหรับเด็ก หากพบว่ามีการรับพนักงานบ่อย อาจบ่งบอกถึงสภาพแวดล้อมการทํางานที่วุ่นวายหรือไม่มั่นคง
 • อัตราส่วนพี่เลี้ยงต่อเด็ก แนะนําอัตราส่วน 1:8 หรือ 1:10 สําหรับเด็กอายุ 4-5 ปี และขนาดห้องเรียนไม่เกิน 16
  ถึง 20 คน
 • การจัดการกับการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บกะทันหันและเรื่องสุขภาพ เจ้าหน้าที่จะแจ้งผู้ปกครองอย่างไรหากมี
  โรคติดต่อเกิดขึ้นรอบๆ ศูนย์ และความถี่ในการทําความสะอาดและฆ่าเชื้อของเล่นและพื้นผิวต่างๆ
 • มาตรการด้านความปลอดภัย เช่น ระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อกันคนแปลกหน้าออกจากอาคาร สนามเด็ก
  เล่นที่ปลอดภัย และการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของพนักงาน
 • โปรแกรมการเรียนตลอดเทอม ว่าเด็กจะใช้เวลาในแต่ละวันอย่างไร หลักสูตรอะไรบ้าง และกิจกรรมที่วางแผนไว้
  ของศูนย์จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้อย่างไร

คุณสมบัติของพี่เลี้ยงเด็กที่ดี เลือกอย่างไร?

1.แนะนําจากญาติหรือเพื่อน หรือคนรู้จักของแม่บ้านที่ทำงานบ้านของเราอยู่ก่อน

วิธีนี้ช่วยคัดกรองคนได้ดี เพราะเป็นคนรู้จักของคนที่ทํางานในบ้านเรา หรือเพื่อนเรา การสังเกตจากการทํางานของแม่บ้านคนเก่าหรือเพื่อนที่แนะนําเราอาจยังไม่เพียงพอ

ข้อดี : ได้มาจากคนรู้จักกัน เป็นการคัดกรองได้เบื้องต้น

2.จากบริษัทรับจัดหา

วิธีนี้ช่วยคัดกรองคนที่มีประสบการณ์ มีคุณสมบัติตรงตามที่คุณพ่อคุณแม่ต้องการ

 • ผ่านการรับรองจากบริษัท ผ่านการทดสอบ ทั้งทางข้อเขียน ทางปฏิบัติ และทางจิตวิทยาของครูพี่เลี้ยง หลังจากที่ผ่านการทดสอบ ทางบริษัทจะจัดการอบรมขั้นพื้นฐานสําหรับครูพี่เลี้ยง
 • ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม/ ประสบการณ์
 • ความปลอดภัย ผ่านการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาล

สิ่งสําคัญ ทั้งการหาพี่เลี้ยงด้วยตัวเองหรือจากบริษัท คือต้องเจาะลึกรายละเอียดของงาน สโคปงาน รวมถึงความ
คาดหวังของคุณพ่อคุณแม่ในการดูแลเจ้าตัวเล็กของเรา

 • เวลาทํางานปกติ
 • หน้าที่งานบ้านเพิ่มเติม
 • การทํางานล่วงเวลา
 • ช่วงเงินเดือน
 • ประกันสุขภาพ
 • การหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • ระยะเวลาการทํางาน ทั้งแบบเต็มเวลา หรือแบบไปกลับ

คุณสมบัติของพี่เลี้ยงเด็กที่ดี มีเคล็ดลับการเลือกอย่างไร?

พี่เลี้ยงเด็ก อาจรวมไปถึงงานบ้านประเภทอื่นๆ ด้วย เช่น การซักเสื้อผ้าของน้อง หรือ ทําอาหาร ครอบคลุมไปถึงการดูแลทําความสะอาดเพิ่มเติมได้ เมื่อคุณพ่อคุณแม่จํากัดความของงานที่ต้องทําของพี่เลี้ยงได้ก็ดูว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะจะมาดูแลเจ้าตัวเล็กหรือไม่

1.สุขภาพแข็งแรง
เด็กเล็กยังมีภูมิต้านทานที่ไม่แข็งแรง การเลือกพี่เลี้ยงมาดูแล ก็ควรเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่าย โดยคุณ
พ่อคุณแม่ควรขอใบรับรองแพทย์ในการตรวจร่างกาย ก่อนรับเข้าทํางานเพื่อความปลอดภัย

2.มีประสบการณ์ในการเลี้ยงเด็ก
ถือว่าสําคัญมาก โดยเฉพาะพี่เลี้ยงคนแรกของเจ้าตัวเล็ก หากพี่เลี้ยงเด็กมีประสบการณ์ในการเลี้ยงเด็กมาก่อน เขาจะรู้
และเข้าใจวิธีการเลี้ยงเด็ก มีความอดทนต่อเสียงร้อง และสามารถดูแลในเรื่องต่าง ๆ ของของเจ้าตัวเล็กได้ อีกทั้งพี่เลี้ยงเด็กควรรู้วิธีปฐมพยาบาลเวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือการทํา CPR เป็น เพื่อรับมือกับเหตุฉุกเฉินในเบื้องต้นได้

3.ไว้ใจและเชื่อถือได้
ถือเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับการหาพี่เลี้ยงเด็ก ต้องมั่นใจได้ว่า ระหว่างที่คุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่ เขาจะไม่ได้ทอดทิ้ง หรือแม้แต่ทําร้ายลูกน้อยทั้งทางร่างกายและจิตใจ พี่เลี้ยงเด็กที่ดีต้องมีใจรักเด็ก อ่อนโยน ใจเย็น ดูแล และใส่ใจเจ้าตัวเล็กของคุณเหมือนกับตอนที่คุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วย

4.รักความสะอาด
สําคัญมากเช่นกัน คุณพ่อคุณแม่จะต้องมั่นใจในเรื่องของความสะอาด เช่น ตัดเล็บเรียบร้อย แต่งตัวสะอาด และดูแลเรื่องความสะอาดให้เจ้าตัวเล็กได้ดี โดยเฉพาะการเลือกพี่เลี้ยงเด็ก ที่จะมาดูแลเด็กอ่อนตั้งแต่ 3 เดือนเป็นต้นไป อาจจะต้องพิจารณาเป็นพิเศษ

อย่างไรก็ตาม แม้แต่พี่เลี้ยงเด็กที่มีความรับผิดชอบและมีประสบการณ์มากที่สุด ก็ยังต้องการคําแนะนํา สโคปหรือจํากัด
ความของงานที่ต้องทําของพี่เลี้ยงเพิ่มเติม เพราะในแต่ละบ้านไม่เหมือนกัน

 • ข้อมูลติดต่อฉุกเฉินกับพี่เลี้ยงเด็ก ติดต่อโดยตรง โรงพยาบาลประจําแผนกดับเพลิงและตํารวจ รวมถึงหมายเลข
  บ้านและที่อยู่ รวมถึงชื่อเต็มและวันเกิดของลูก หากต้องใช้ข้อมูลนี้ในกรณีฉุกเฉิน
 • ทัวร์ชมบ้าน ทําความคุ้นเคยกับพี่เลี้ยงเด็กเกี่ยวกับห้องครัวและห้องนํ้า ทางออกในบ้าน ประตูนิรภัย และพื้นที่
  หรือคุณลักษณะอื่นๆ ที่สําคัญต่อการดูแลลูก
 • กฎของบ้าน เวลาอาหาร และอนุญาตให้มีเครื่องดื่มหรือของว่างอะไรบ้าง การจํากัดเวลาอยู่หน้าจอ กิจวัตรการ
  เข้านอน เช่น การอาบนํ้า การแปรงฟัน และนิทานก่อนนอน และเวลาที่ควรเข้านอน รวมถึงวิธีที่ยอมรับได้ในการ
  จัดการกับพฤติกรรมที่ไม่ดี
 • กฎของพี่เลี้ยงเด็ก พูดคุยเกี่ยวกับกฎที่พี่เลี้ยงเด็กต้องปฏิบัติตาม เช่น การไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะเฝ้าดูลูก
  หรือไม่มีเพื่อนอยู่ด้วย
 • ปลอดภัยไว้ก่อน โรคประจําตัว ภาวะที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ เช่น ภูมิแพ้ การรับมือหากเด็กมีอาการ แจ้งพี่เลี้ยงว่า
  ต้องทําอย่างไรในสถานการณ์ด้านความปลอดภัย อุปกรณ์ฉุกเฉินอยู่ที่ไหน เช่น ชุดปฐมพยาบาลและไฟฉาย

เมื่อกลับบ้าน ถามลูกว่าคิดอย่างไรเกี่ยวกับพี่เลี้ยงเด็ก และสิ่งที่พวกเขาทําในขณะที่คุณไม่อยู่ หากทุกอย่างเป็นไปด้วยดี

การดูแลเด็กแบบครอบครัว

หลายๆ คนจัดให้มีการดูแลเด็กในบ้านของตน ให้กับเด็กกลุ่มเล็กๆ กลุ่มเหล่านี้มักจะครอบคลุมช่วงอายุ ตั้งแต่ทารกไปจนถึงเด็กวัยเรียน ข้อดีของการดูแลประเภทนี้คืออาจมีพื้นที่ที่เล็กกว่า และเหมือนอยู่บ้านมากกว่าศูนย์ดูแลเด็ก มีเด็กทั้งหมดได้ไม่เกิน 7 ถึง 12 คน และจํากัดว่าเด็กอายุตํ่ากว่า 2 ปี ไม่เกิน 3 คน

ปัจจัยอื่นๆ ที่ต้องพิจารณา ได้แก่:

 • อัตราส่วนของผู้ดูแลต่อเด็ก
 • การตรวจสอบประวัติของผู้ให้บริการดูแล
 • ข้อมูลอ้างอิงของผู้ให้บริการดูแล
 • การฝึกอบรมผู้ให้บริการดูแลพัฒนาการเด็กและการตอบสนองด้านความปลอดภัย รวมถึงการทํา CPR และการ
  ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

การดูแลช่วงปิดเทอมฤดรู้อน: ออกไปแคมป์กันเถอะ!

นับความท้าทายเฉพาะสําหรับพ่อแม่ในช่วงปิดเทอมฤดูร้อน บางคนเลือกที่จะส่งลูกเข้าร่วมโปรแกรมเดย์แคมป์
สวนสาธารณะและสันทนาการในท้องถิ่น องค์กรชุมชน หรือศูนย์รับเลี้ยงเด็ก สวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์ และศูนย์ธรรมชาติ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เดย์แคมป์ อาจเน้นไปที่พื้นที่เฉพาะ เช่น วิทยาศาสตร์ กีฬา หรือการละคร หรือเสนอกิจกรรมตัวอย่าง ตั้งแต่งานฝีมือไป
จนถึงการว่ายนํ้า แคมป์หลายแห่งมีทั้งแบบครึ่งวัน เต็มวัน และมีแบบเป็นสัปดาห์ บางค่ายอาจมีธีมเฉพาะ เช่น ฟุตบอล
เชียร์ลีดเดอร์ ธรรมชาติ ที่ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น ค่ายสําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ค่ายฤดูร้อน

การเลือกค่ายฤดรู้อน ให้คิดถึงสถานที่ซึ่งลูกจะรู้สึกสบายใจที่สุดและกิจกรรมใดที่เด็กต้องการมากที่สุด

 • ขอดูค่ายก่อน สอบถามเกี่ยวกับทัวร์และดูตารางรายวันก่อนวางเงินมัดจํา การตั้งค่าและตารางเวลาเหมาะสมกับ
  บุคลิกของลูกหรือไม่?
 • ค่ายได้รับอนุญาตและได้รับการรับรองหรือไม่? พิจารณาประเด็นด้านสุขภาพและความปลอดภัย และมาตรฐาน
  ของโครงการ
 • มีค่าธรรมเนียมแอบแฝงหรือไม่? ราคานี้รวมทุกอย่างแล้วหรือทํากิจกรรมบางอย่าง เช่น ทัศนศึกษา มีค่าใช้จ่าย
  เพิ่มเติมหรือไม่? มีการจัดเตรียมอาหารกลางวันไว้หรือคุณจะต้องเตรียมอาหารกลางวันในแต่ละวันหรือไม่?
 • กรณีฉุกเฉิน? ค่ายจะจัดการกับเหตุฉุกเฉินอย่างไร? มีพยาบาลประจําค่ายหรือสถานพยาบาลในบริเวณใกล้เคียง
  หรือไม่? เจ้าหน้าที่ควรได้รับการทํา CPR และการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยอื่นๆ
 • ค่ายจะดูแลลูกให้ปลอดภัยได้อย่างไร? จัดเตรียมกฎเกณฑ์เป็นลายลักษณ์อักษรสําหรับค่าย วิธีการบังคับใช้กฎ
  เช่น วิธีจัดการกับการกลั่นแกล้ง มีปัญหาด้านสุขภาพเป็นพิเศษ เช่น โรคหอบหืดหรือแพ้อาหาร ทางค่ายมียาที่
  จำเป็นหรือไม่
 • จะติดต่อกันอย่างไร? กฏระเบียบของค่ายให้เด็กติดต่อกับผู้ปกครอง หรือไปเยี่ยมลูกขณะอยู่ในค่ายได้ ระยะห่างระหว่างผู้ปกครองและเด็กเล็กน้อยในระหว่างค่ายฤดูร้อน อาจเป็นประโยชน์ในการช่วยให้เด็กสร้างอิสรภาพและพัฒนาความยืดหยุ่น ตัวอย่างเช่น บางค่ายมีกฎห้ามใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อให้เด็กๆ ได้สัมผัสประสบการณ์ในแคมป์ แต่รู้วิธีติดต่อค่ายในกรณีฉุกเฉิน

เมื่อต้องให้ลูกอยู่บ้านคนเดียวตามลําพัง

บางทีคุณพ่อคุณแม่อาจต้องไปธุระนอกบ้านสองสามชั่วโมง หรือหลังจากที่ลูกกลับจากโรงเรียน หรือก่อนที่พ่อแม่จะกลับจากที่ทํางาน

ปัจจัยที่ต้องพิจารณา เช่น:

 • ปัญหาด้านความปลอดภัย ลูกต้องรู้ชื่อเต็มของตนเองได้ ที่อยู่บ้านและหมายเลขโทรศัพท์ การโทรติดต่อ 1669
  และ 191 หากเกิดเหตุฉุกเฉิน ปัจจัยเพิ่มเติมที่ต้องพิจารณา ได้แก่ อันตรายในบ้านและความปลอดภัยของ
  บริเวณใกล้เคียง
 • ระดับวุฒิภาวะให้พิจารณาว่าเด็กมีพัฒนาการพร้อมที่จะรับมือกับความรับผิดชอบนี้หรือไม่ ปฏิบัติตามกฎและ
  ปฏิบัติตามคําแนะนําหรือไม่? จะรู้สึกโอเคไหมที่ได้อยู่บ้านคนเดียว? ตัดสินใจเลือกได้ดีไหม? ตอบสนองต่อ
  สถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยได้ดีหรือไม่? คําถามบางส่วนที่ต้องพิจารณา

หากคิดว่าลูกพร้อม มีความรับผิดชอบเพียงพอที่จะอยู่บ้านตามลําพัง มีหลายสิ่งที่คุณสามารถทําได้เพื่อเตรียมพร้อม
สําหรับเหตุการณ์สําคัญนี้:

 • ทดสอบความพร้อม ใช้ร้านขายของหรือตลาด เดินทางทําธุระระยะสั้นอื่นๆ เป็นการทดลองใช้ สิ่งนี้จะทําให้เข้าใจได้ว่าลูก
  พร้อมจะรับมือกับการให้อยู่บ้านตามลําพังเป็นเวลานานอย่างไร
 • ตั้งกฎบ้าน ชัดเจนว่าลูกได้รับอนุญาตให้ทําอะไรและสิ่งใดบ้างที่ไม่เหมาะสม จัดทํารายการงานบ้าน การบ้าน
  หรือกิจกรรมที่ต้องทํา กฎเกณฑ์ในการออกไปข้างนอก มีเพื่อนฝูง และใช้โซเชียลมีเดีย
 • เตรียมพร้อมสําหรับเหตุฉุกเฉิน พูดคุยถึงเหตุฉุกเฉินและวิธีรับมือ หมายเลขที่เด็กดูได้ ฝากเพื่อนบ้าน
  ใกล้เคียงที่ไว้ใจได้ เช่น หากลูกได้กลิ่นควันหรือแก๊ส หรือได้ยินเสียงสัญญาณเตือนควันดังขึ้น ให้ไปที่บ้านเพื่อน
  บ้านเพื่อโทรหาหน่วยดับเพลิง
 • วิธีจัดการกับคนแปลกหน้า ไม่เปิดประตูบ้านให้กับใครก็ตามที่ไม่รู้จัก และไม่พูดคุยกับคนแปลกหน้า
 • อันตรายที่ชัดเจน อย่าปล่อยให้ความปลอดภัยเป็นโอกาส ตรวจสอบสิ่งของที่อาจเป็นอันตรายได้รับการจัดเก็บ
  หรือล็อคอย่างเหมาะสม เช่น อาวุธ เครื่องมือไฟฟ้า สิ่งของในบ้านที่มีพิษ ไฟแช็ก ยา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • เช็คอินบ่อยๆ โทรหาลูก หรือให้ลูกโทรหาเพื่อเช็คอินบ่อยๆ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *