Author Archives: Eamon Thammasan

ตรวจสุขภาพเด็กสำคัญอย่างไร ต้องตรวจอะไรบ้าง?

การตรวจเช็คสุขภาพเด็กมีความสําคัญไม่แพ้ผู้ใหญ่ เพราะหากพบความผิดปกติโดยเร็วย่อมช่วยให้ดูแลรักษาได้ทันท่วงที และป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นได้ถูกวิธี ทําให้ไม่ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการตามวัยของเด็ก นับเป็นพื้นฐานการมีสุขภาพดีที่พ่อแม่ไม่ควรละเลย เพื่อให้เจ้าตัวเล็กเติบโตอย่างแข็งแรงในอนาคต  การเปลี่ยนแปลงในแต่ละระยะของเด็กก็มีลักษณะเฉพาะ ดังนั้น รายละเอียดที่กุมารแพทย์จะต้องติดตามดูแลและเฝ้าระวังจะเยอะกว่าการดูแลผู้ใหญ่ สิ่งที่สําคัญก็คือการติดตามประเมินพัฒนาการ พฤติกรรม การเจริญเติบโตของเด็กว่าเป็นไปอย่างเหมาะสมหรือไม่  การให้คําแนะนําพ่อแม่เกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงดู การเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาทางสุขภาพ การแนะนําวิธีการส่งเสริมพัฒนาการ...

พัฒนาการประถมศึกษาตอนปลาย มีอะไรบ้าง? เตรียมพร้อมอย่างไร?

เด็กวัยพัฒนาการประถมศึกษาตอนปลาย เป็นวัยแห่งการเตรียมพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ สติปัญญา ถ้าเด็กได้รับสิ่งแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการในทุกๆด้าน เด็กก็จะสามารถปรับตัวให้เข้ากับ ประสบการณ์ใหม่หรือสิ่งแวดล้อมใหม่ได้อย่างราบรื่น ช่วงวัยประถมปลาย เด็กในวัยนี้จะมีการเรียนรู้เพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นวัยเข้าโรงเรียน เด็กจะเรียนรู้ในสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวก่อน แล้วจึงค่อยไปหาประสบการณ์เพิ่มที่อยู่ไกลตัวออกไป เริ่มพัฒนาความรู้สึกที่ซับซ้อนมากขึ้น...

พัฒนาการวัยประถมศึกษาตอนต้นของลูกมีอะไรบ้าง ดูแลอย่างไร?

“ดูสิว่าฉันทําอะไรได้บ้าง!” เป็นวลีที่คุณจะได้ยินบ่อยในช่วงพัฒนาการวัยประถมศึกษาตอนต้น ทักษะที่น่าสนใจและกิจกรรมสนุกสนานมากมายให้เรียนรู้ เด็กในวัยนี้แทบรอไม่ไหวที่จะแสดงให้เห็นว่าพวกเขาทําสําเร็จแล้วและให้คุณพ่อคุณแม่ฉลองความสําเร็จร่วมกับพวกเขา เป็นช่วงเวลาที่เด็กๆ เริ่มสร้างทักษะชีวิตที่จําเป็นซึ่งจะช่วยให้ลูกมีปฏิสัมพันธ์กับโลกเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ ขณะที่ลูกรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ พ่อแม่จะสังเกตเห็นประเด็นสําคัญบางอย่างที่ปรากฏขึ้น เช่น ความเป็นอิสระ และความมั่นใจในตนเอง การก่อตัวของมิตรภาพที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น การเรียนรู้ที่จะลองทําสิ่งใหม่ๆและหาวิธีรับมือกับความล้มเหลว เด็กวัยนี้เริ่มลอกเลียนความคิดและแผนการของตนเองแล้ววางไว้ไปสู่การปฏิบัติ เด็กยังพิสูจน์ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่รบกวน...

โรคอ้วนในวัยเด็ก พร้อมวิธีจัดการแบบครอบครัว

อะไรทำให้เด็กมีน้ำหนักเกิน จากการกินมากเกินไป ออกกำลังกายไม่เพียงพอ หรือมีปัจจัยอื่นที่ทำให้เด็กมีความเสี่ยงต่อโรคอ้วน เช่น พันธุกรรม องค์ประกอบทางชีวภาพของแต่ละบุคคล การเผาผลาญ การควบคุมอาหาร และการไม่ออกกำลังกาย เป็นต้น โรคอ้วนในวัยเด็ก เป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคเรื้อรังไม่ติดต่อในเด็ก เป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญ ทั้งทางร่างกาย...

วิธีป้องกันโรคอ้วนในเด็ก และความผิดปกติของการกิน

สำหรับเด็กบางคน การรับประทานอาหารอาจมีความซับซ้อน แนวคิดเรื่องการรับประทานอาหาร รูปร่างหน้าตา และความหมายของการมีขนาดตัวที่ “สมบูรณ์แบบ” แนวคิดของเด็กเหล่านี้อาจมาจากพ่อแม่ที่มีเจตนาดี ที่ต้องการให้ลูกมีน้ำหนักที่ดีต่อสุขภาพ หรือได้รับอิทธิพลมาจากเพื่อน โซเชียลมีเดีย พ่อแม่สามารถปกป้องลูกจากการเป็นโรคอ้วนในเด็กได้ โดยการมุ่งความสนใจไปที่สุขภาพโดยรวมของลูก มีงานวิจัยจำนวนมากและเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับความจำเป็นในการจัดทำมาตรการเพื่อป้องกันโรคอ้วนในเด็ก ความผิดปกติในการรับประทานอาหาร ความกังวลเกี่ยวกับอัตราโรคอ้วนที่เพิ่มขึ้นนำไปสู่การให้ความสำคัญกับการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ...

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเด็ก จากอาการบาดเจ็บต่างๆ

เด็กๆ มีความกระตือรือร้น อยากรู้อยากเห็นที่จะสํารวจสิ่งรอบตัวโดยธรรมชาติ และเด็กในวัยนี้ยังคงพัฒนาทักษะที่จําเป็นต่อการใช้ชีวิต บางครั้งความอยากรู้อยากเห็นก็อาจนําไปสู่การบาดเจ็บ และภาวะฉุกเฉินได้ คนเป็นพ่อแม่จึงต้องเตรียมพร้อมหากเกิดเหตุฉุกเฉิน และเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเด็ก เพื่อให้เด็กมีความปลอดภัยสูงสุด ไม่ใช่การบาดเจ็บทุกครั้งจะถือเป็นเหตุฉุกเฉิน การบาดเจ็บหรืออาการต่างๆ ส่วนใหญ่สามารถรักษาได้ที่บ้าน แต่จะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อใดควรโทรขอความช่วยเหลือ(1669) สัญญาณและอาการแสดงของสถานการณ์ฉุกเฉินมีดังนี้: การทํา...

วิธีดูแลความปลอดภัยของเด็ก ที่พ่อแม่ควรปฏิบัติ

สําหรับเด็ก โลกเต็มไปด้วยการผจญภัยครั้งใหม่ที่น่าตื่นเต้นอยู่ทั่วทุกมุม และในขณะพ่อแม่พยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ลูกได้สัมผัสกับความมหัศจรรย์ในโลก และอุบัติเหตุมักเกิดขึ้นได้เสมอเมื่อเด็กทำกิจกรรมต่างๆ สภาพแวดล้อมก็มีส่วนสำคัญ เราสามารถเพิ่มความปลอดภัยของเด็ก และลดความเสี่ยงต่ออันตรายได้ แม้จะไม่สามารถป้องกันอุบัติเหตุทุกครั้งได้ แต่ในฐานะพ่อแม่ก็มีหลายสิ่งที่สามารถทําได้เพื่อช่วยให้ลูกหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและการบาดเจ็บในชีวิตประจําวัน เพิ่มความปลอดภัยของเด็ก: ป้องกันอันตรายใกล้ตัว แม้ว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่จะช่วยป้องกันการบาดเจ็บให้ลูก แต่เหตุการณ์ก็ยังสามารถเกิดขึ้นได้ การประเมินความปลอดภัยในบ้านอย่างละเอียดจึงสําคัญอย่างยิ่ง 1.ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดในครัวเรือน...

คุณสมบัติของพี่เลี้ยงเด็กที่ดี มีอะไรบ้าง? เลือกอย่างไร?

สําหรับครอบครัวใหญ่ที่ประกอบไปด้วย ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า ฯ ก็ถือเป็นความโชคดีที่จะมีผู้ใหญ่ที่บ้านคอยเลี้ยงให้เมื่อคุณพ่อคุณแม่ต้องออกไปทํางานนอกบ้าน แต่สําหรับบางครอบครัวที่แยกตัวออกมาจากครอบครัวใหญ่เมื่อมีลูกน้อยแล้วก็อาจจะดูแลได้ไม่เต็มที่ ดังนั้นการที่หาพี่เลี้ยงเด็กจากบริษัทจัดหาพี่เลี้ยงเด็กที่ไว้ใจได้สักคน มาคอยดูแลลูกให้เราก็จะตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่กันทั้งคู่ คุณสมบัติของพี่เลี้ยงเด็กที่ดี มีอะไรบ้าง? เลือกอย่างไร?...

โภชนาการเด็ก การทำให้มื้ออาหารเป็นมื้อง่ายๆในครอบครัว

อาหารตามโภชนาการเด็กมีความสำคัญต่อสุขภาพในระยะยาวของเด็ก และยังมีความสำคัญมากต่อการสร้างภูมิคุ้มกัน โรค โภชนาการที่ดีเหมาะสมตามวัยจึงมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก การให้โภชนาการที่เหมาะสมตามวัยจะช่วยให้เด็กพัฒนาการเติบโตและพัฒนาสมองได้อย่างเต็มที่ การดูแลโภชนาการของเด็กควรคำนึงถึงปริมาณและคุณภาพของอาหารในแต่ละวัน ซึ่งโภชนาการ ที่เหมาะสมจะต้องประกอบด้วยสารอาหารหลัก 5 กลุ่ม สารอาหารหลัก 5 กลุ่ม ตามโภชนาการเด็ก 1.โปรตีน...

1 Comment

ประโยชน์ของการให้ลูกออกกำลังกาย

ให้ลูกออกกำลังกายอย่างไรจึงจะเหมาะสม การออกกำลังกายช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย ส่งเสริมการทำงานของกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ให้มีประสิทธิภาพ ช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทสัมผัส ช่วยให้สมองเรียนรู้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด้วยธรรมชาติของวัยเด็กเป็นวัยที่ไม่ชอบอยู่นิ่ง ชอบเคลื่อนไหวร่างกาย และมีความอยากรู้อยากเห็น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆรอบตัว เด็กๆ ออกกำลังกายแบบไหนดี ? หลักสำคัญสำหรับการออกกำลังกายในเด็กเล็ก คือ ต้องให้เด็กๆ...