Category Archives: H-KIZ Article

Sapiens Health มาตรฐานการผลิตระดับโลก!!

มาตรฐานการผลิตของเรา Sapiens Health เน้นเรื่องคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นสำคัญ มาตรฐานการผลิตที่เราใช้ในการผลิต กัมมี่เข้มข้น H-KIZ เป็นมาตรฐานระดับโลก เริ่มตั้งแต่สถานที่ กระบวนการผลิต การบรรจุ การบริหารจัดการ คุณภาพการผลิต และความพึงพอใจของลูกค้า อาทิ...

ทำไมกัมมี่เข้มข้น H-KIZ ของเราถึงพิเศษ?

ทำไมต้องเป็นกัมมี่(Gummy)? เพราะวิตามินที่ดีที่สุดคือ วิตามินที่ลูกกิน!! จะมีประโยชน์อะไรถ้าซื้อวิตามินแบบน้ำแล้วลืมให้ลูกกิน, เปิดแล้วดื่มไม่หมด-เก็บรักษายาก ส่วนวิตามินเม็ดใหญ่ก็กินยาก ติดคอ, วิตามินที่ไม่อร่อยจะขาดแรงจูงใจให้ลูกฝึกกินเอง ทำไมกัมมี่ของเราถึงพิเศษ? เพราะความเข้มข้นของสารอาหารที่เราคัดสรรลงใน 1 เม็ดต่อปริมาตร ถือว่าท้าทายกับทีม R&D มาก...

วิตามินกัมมี่ ยี่ห้อไหนดี? → กัมมี่เข้มข้น H-KIZ ดีกว่าอย่างไร?

เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ วิตามินกัมมี่ ยี่ห้อไหนดี? วิตามินแบบน้ำ VS แบบเม็ด อันไหนดีกว่า? ข้อดี ของวิตามินแบบน้ำ: ทานง่ายเหมาะสำหรับเด็กอ่อน 1-3 ปี รายการสารอาหารขึ้นอยู่กับยี่ห้อ ข้อเสีย ของวิตามินแบบน้ำ:...

ร่างกายเด็กต้องการสารอาหารเท่าไหร่ → H-KIZ สามารถตอบโจทย์ได้อย่างไร?

ความสำคัญ ร่างกายมนุษย์โดยเฉลี่ยแล้วสามารถเติบโตได้ถึงอายุ 20 ปี ช่วงวัยเด็กเป็นวัยที่สำคัญที่สุดในการเติบโต เพราะเป็นช่วงที่ร่างกายและสมองโตเร็วที่สุด และคุณภาพของการเจริญเติบโตในวัยเด็กนี้จะส่งผลไปถึงวัยผู้ใหญ่ ดังนั้น การให้สารอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของเด็กเป็นหนึ่งในรากฐานที่ดีที่สุดที่ผู้ดูแลเด็กจะสามารถมอบให้กับเด็กได้ เด็กต้องการสารอาหารเท่าไร ? สารอาหารที่ร่างกายเด็กต้องการมีหลายชนิด ควรกินให้ครบ 5 หมู่...

ตรวจสุขภาพเด็กสำคัญอย่างไร ต้องตรวจอะไรบ้าง?

การตรวจเช็คสุขภาพเด็กมีความสําคัญไม่แพ้ผู้ใหญ่ เพราะหากพบความผิดปกติโดยเร็วย่อมช่วยให้ดูแลรักษาได้ทันท่วงที และป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นได้ถูกวิธี ทําให้ไม่ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการตามวัยของเด็ก นับเป็นพื้นฐานการมีสุขภาพดีที่พ่อแม่ไม่ควรละเลย เพื่อให้เจ้าตัวเล็กเติบโตอย่างแข็งแรงในอนาคต  การเปลี่ยนแปลงในแต่ละระยะของเด็กก็มีลักษณะเฉพาะ ดังนั้น รายละเอียดที่กุมารแพทย์จะต้องติดตามดูแลและเฝ้าระวังจะเยอะกว่าการดูแลผู้ใหญ่ สิ่งที่สําคัญก็คือการติดตามประเมินพัฒนาการ พฤติกรรม การเจริญเติบโตของเด็กว่าเป็นไปอย่างเหมาะสมหรือไม่  การให้คําแนะนําพ่อแม่เกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงดู การเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาทางสุขภาพ การแนะนําวิธีการส่งเสริมพัฒนาการ...

พัฒนาการประถมศึกษาตอนปลาย มีอะไรบ้าง? เตรียมพร้อมอย่างไร?

เด็กวัยพัฒนาการประถมศึกษาตอนปลาย เป็นวัยแห่งการเตรียมพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ สติปัญญา ถ้าเด็กได้รับสิ่งแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการในทุกๆด้าน เด็กก็จะสามารถปรับตัวให้เข้ากับ ประสบการณ์ใหม่หรือสิ่งแวดล้อมใหม่ได้อย่างราบรื่น ช่วงวัยประถมปลาย เด็กในวัยนี้จะมีการเรียนรู้เพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นวัยเข้าโรงเรียน เด็กจะเรียนรู้ในสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวก่อน แล้วจึงค่อยไปหาประสบการณ์เพิ่มที่อยู่ไกลตัวออกไป เริ่มพัฒนาความรู้สึกที่ซับซ้อนมากขึ้น...

พัฒนาการวัยประถมศึกษาตอนต้นของลูกมีอะไรบ้าง ดูแลอย่างไร?

“ดูสิว่าฉันทําอะไรได้บ้าง!” เป็นวลีที่คุณจะได้ยินบ่อยในช่วงพัฒนาการวัยประถมศึกษาตอนต้น ทักษะที่น่าสนใจและกิจกรรมสนุกสนานมากมายให้เรียนรู้ เด็กในวัยนี้แทบรอไม่ไหวที่จะแสดงให้เห็นว่าพวกเขาทําสําเร็จแล้วและให้คุณพ่อคุณแม่ฉลองความสําเร็จร่วมกับพวกเขา เป็นช่วงเวลาที่เด็กๆ เริ่มสร้างทักษะชีวิตที่จําเป็นซึ่งจะช่วยให้ลูกมีปฏิสัมพันธ์กับโลกเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ ขณะที่ลูกรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ พ่อแม่จะสังเกตเห็นประเด็นสําคัญบางอย่างที่ปรากฏขึ้น เช่น ความเป็นอิสระ และความมั่นใจในตนเอง การก่อตัวของมิตรภาพที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น การเรียนรู้ที่จะลองทําสิ่งใหม่ๆและหาวิธีรับมือกับความล้มเหลว เด็กวัยนี้เริ่มลอกเลียนความคิดและแผนการของตนเองแล้ววางไว้ไปสู่การปฏิบัติ เด็กยังพิสูจน์ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่รบกวน...

โรคอ้วนในวัยเด็ก พร้อมวิธีจัดการแบบครอบครัว

อะไรทำให้เด็กมีน้ำหนักเกิน จากการกินมากเกินไป ออกกำลังกายไม่เพียงพอ หรือมีปัจจัยอื่นที่ทำให้เด็กมีความเสี่ยงต่อโรคอ้วน เช่น พันธุกรรม องค์ประกอบทางชีวภาพของแต่ละบุคคล การเผาผลาญ การควบคุมอาหาร และการไม่ออกกำลังกาย เป็นต้น โรคอ้วนในวัยเด็ก เป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคเรื้อรังไม่ติดต่อในเด็ก เป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญ ทั้งทางร่างกาย...

วิธีป้องกันโรคอ้วนในเด็ก และความผิดปกติของการกิน

สำหรับเด็กบางคน การรับประทานอาหารอาจมีความซับซ้อน แนวคิดเรื่องการรับประทานอาหาร รูปร่างหน้าตา และความหมายของการมีขนาดตัวที่ “สมบูรณ์แบบ” แนวคิดของเด็กเหล่านี้อาจมาจากพ่อแม่ที่มีเจตนาดี ที่ต้องการให้ลูกมีน้ำหนักที่ดีต่อสุขภาพ หรือได้รับอิทธิพลมาจากเพื่อน โซเชียลมีเดีย พ่อแม่สามารถปกป้องลูกจากการเป็นโรคอ้วนในเด็กได้ โดยการมุ่งความสนใจไปที่สุขภาพโดยรวมของลูก มีงานวิจัยจำนวนมากและเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับความจำเป็นในการจัดทำมาตรการเพื่อป้องกันโรคอ้วนในเด็ก ความผิดปกติในการรับประทานอาหาร ความกังวลเกี่ยวกับอัตราโรคอ้วนที่เพิ่มขึ้นนำไปสู่การให้ความสำคัญกับการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ...

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเด็ก จากอาการบาดเจ็บต่างๆ

เด็กๆ มีความกระตือรือร้น อยากรู้อยากเห็นที่จะสํารวจสิ่งรอบตัวโดยธรรมชาติ และเด็กในวัยนี้ยังคงพัฒนาทักษะที่จําเป็นต่อการใช้ชีวิต บางครั้งความอยากรู้อยากเห็นก็อาจนําไปสู่การบาดเจ็บ และภาวะฉุกเฉินได้ คนเป็นพ่อแม่จึงต้องเตรียมพร้อมหากเกิดเหตุฉุกเฉิน และเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเด็ก เพื่อให้เด็กมีความปลอดภัยสูงสุด ไม่ใช่การบาดเจ็บทุกครั้งจะถือเป็นเหตุฉุกเฉิน การบาดเจ็บหรืออาการต่างๆ ส่วนใหญ่สามารถรักษาได้ที่บ้าน แต่จะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อใดควรโทรขอความช่วยเหลือ(1669) สัญญาณและอาการแสดงของสถานการณ์ฉุกเฉินมีดังนี้: การทํา...