พัฒนาการวัยประถมศึกษาตอนต้นของลูกมีอะไรบ้าง ดูแลอย่างไร?

พัฒนาการวัยประถมศึกษาตอนต้น

“ดูสิว่าฉันทําอะไรได้บ้าง!” เป็นวลีที่คุณจะได้ยินบ่อยในช่วงพัฒนาการวัยประถมศึกษาตอนต้น ทักษะที่น่าสนใจและกิจกรรมสนุกสนานมากมายให้เรียนรู้ เด็กในวัยนี้แทบรอไม่ไหวที่จะแสดงให้เห็นว่าพวกเขาทําสําเร็จแล้วและให้คุณพ่อคุณแม่ฉลองความสําเร็จร่วมกับพวกเขา

เป็นช่วงเวลาที่เด็กๆ เริ่มสร้างทักษะชีวิตที่จําเป็นซึ่งจะช่วยให้ลูกมีปฏิสัมพันธ์กับโลกเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ ขณะที่ลูกรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ พ่อแม่จะสังเกตเห็นประเด็นสําคัญบางอย่างที่ปรากฏขึ้น เช่น ความเป็นอิสระ และความมั่นใจในตนเอง การก่อตัวของมิตรภาพที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น การเรียนรู้ที่จะลองทําสิ่งใหม่ๆและหาวิธีรับมือกับความล้มเหลว

เด็กวัยนี้เริ่มลอกเลียนความคิดและแผนการของตนเองแล้ววางไว้ไปสู่การปฏิบัติ เด็กยังพิสูจน์ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่รบกวน ในขณะเดียวกัน โรงเรียนก็กลายเป็นองค์ประกอบหลักในชีวิตของลูก

ความสัมพันธ์ของพ่อแม่กับลูกจะเริ่มเปลี่ยนไป เมื่อเพื่อนร่วมชั้น ครู และคนอื่นๆเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ลูกจะค่อยๆ พึ่งพาเราน้อยลงแต่อย่าคิดว่าความเป็นอิสระที่กําลังผลิบานนี้กําลังทำให้คุณกับลูกห่างเหิน ให้คิดว่าความสัมพันธ์ของลูกกําลังพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ พ่อแม่จะยังคงให้คําแนะนําและการดูแลมากมายเมื่อลูกเติบโตและเป็นผู้ใหญ่ 

พัฒนาการวัยประถมศึกษาตอนต้น ทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว 

ในช่วงอายุ 6 ถึง 8 ปี เด็กยังคงเติบโตในอัตราที่คงที่ แม้ว่าเด็กจะมีความแตกต่างกันมากก็ตาม เด็กบางคนมีพัฒนาการช้ากว่าคนอื่นในขณะที่คนอื่นมีพัฒนาการเร็วกว่า 

ส่วนสูงและน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น การเจริญเติบโตที่ค่อนข้างช้าและสม่ำเสมอจะถูกคั่นด้วยการเจริญเติบโตที่กระฉับกระเฉง การเจริญเติบโตและพัฒนาการทางร่างกายนั้นแตกต่างกันไปในเด็กแต่ละคนตามปัจจัยหลายประการรวมถึงพันธุกรรม ตราบใดที่ลูกรับประทานอาหารที่สมดุล ออกกําลังกายให้เพียงพอ ก็ไม่มีอะไรต้องกังวลเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างเด็ก 

หากกังวลว่าลูกไม่เติบโตหรือมีพัฒนาการไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ ให้ปรึกษาแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวโดยรวม เด็กแข็งแรงขึ้นและประสานงานกันมากขึ้น ซึ่งหมายความว่าเขาอาจสามารถดึงการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนมากขึ้นได้ เช่น ฝึกท่าเต้นใหม่ๆ สามารถปีนต้นไม้ จับลูกบอลด้วยสองมือ ว่ายน้ำ หรือเล่นสเก็ตน้ำแข็งได้อย่างมั่นใจ

เด็กเริ่มชอบกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะกีฬาที่เขารู้สึกมั่นใจ ตัวอย่างของทักษะการเคลื่อนไหวโดยรวมในวัยนี้ได้แก่ 

 • การวิ่ง
 • ควบม้า 
 • กระโดดข้าม 
 • เตะ 
 • ปีนเขา 
 • ขว้างปา 

บางครั้งความแตกต่างเหล่านี้อาจทําให้ลูกรู้สึกแย่เกี่ยวกับตัวเขาเอง ตัวอย่างเช่น หากเขาไม่มีทักษะ เท่ากับเพื่อนร่วมชั้นในชั้นเรียนพละ หรือหากการเรียนรู้ที่จะขี่จักรยานเป็นเรื่องยากกว่าที่คิด 

สิ่งนี้อาจเป็นเรื่องยาก ช่วยลูกผ่านความคับข้องใจ กระตุ้นให้ลูกฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง และค้นพบจุดแข็งเฉพาะตัวของเขา เมื่อลูกเรียนรู้จากประสบการณ์เหล่านี้ ก็จะรับมือกับความผิดหวังและก้าวต่อไปได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ลูกมีความอดทนมากขึ้นเมื่อเผชิญกับอุปสรรค 

วัยเด็กตอนกลางยังเป็นช่วงเวลาที่เด็กบางคนมีความกระฉับกระเฉงน้อยลง การใช้ชีวิตแบบนั่งมากขึ้นอาจนําไปสู่ปัญหาสุขภาพตามมาได้ เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน ในเวลาที่เด็กเริ่มตระหนักมากขึ้นเกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกและใส่ใจในภาพลักษณ์ร่างกายของตนเอง สิ่งสําคัญคือต้องส่งเสริมกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมการกินเพื่อสุขภาพร่วมกันในครอบครัว 

หากกังวลเกี่ยวกับน้ำหนักของลูก ลองปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ของเด็กและวัดค่าดัชนีมวลกาย เพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับน้ำหนักและรูปแบบการเติบโต 

พัฒนาการทางการเคลื่อนไหวที่ดี เมื่อลูกกําลังพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว ลูกอาจไม่ต้องการความ ช่วยเหลือจากคุณพ่อคุณแม่มากนักในการทําให้สำเร็จ ตัวอย่างสิ่งที่ลูกอาจทําได้ในตอนนี้ได้แก่: 

 • แต่งตัว 
 • แปรงฟัน 
 • ผูกเชือกรองเท้า 
 • การวาดภาพที่มีรายละเอียดมากขึ้น 
 • จับดินสอให้ถูกต้องและเขียนอย่างเรียบร้อย 

การเจริญเติบโตและการพัฒนา นิสัยเชิงบวกที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในช่วงชั้นประถมศึกษาตอนต้น ได้แก่: 

 1. เปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น สนับสนุนให้เรียนรู้เครื่องดนตรีหรือพูดภาษาใหม่ 
 2. ความคิดสร้างสรรค์และการแสดงออก ให้ลูกมีส่วนร่วมในงานศิลปะและงานฝีมือเช่น ทําเครื่องประดับ ของตัวเอง หรือวาดภาพเหมือนของสุนัข เตรียมอุปกรณ์ศิลปะไว้ให้เพียงพอเมื่อลูกต้องการ 
 3. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระตุ้นให้ลูกมีส่วนร่วมในเกมที่ต้องใช้ความคิดแบบพลิกแพลง เช่น หมาก ฮอส หมากรุก หรือเกมกระดาน 
 4. ให้ลูกช่วยจัดอาหารสําหรับครอบครัว 
 5. ส่งเสริมความสนใจ พัฒนาความรัก 
 6. ทักษะทางภาษา ให้การเรียนรู้คําศัพท์ใหม่และคําพูด ทำให้เป็นเรื่องสนุกด้วยการเล่น หรือเกม
 7. อ่านนิทานกับลูก โดยผลัดกันอ่านคนละหน้า แล้วพูดคุยถึงสิ่งที่เพิ่งอ่าน 
 8. ให้ลูกทํางานบ้านตามวัย เช่น ให้อาหารสุนัข หรือช่วยล้างจาน มอบเงินรางวัลเพื่อช่วยให้ลูกเรียนรู้วิธีจัดการกับเงินอย่างมีความรับผิดชอบ 
 9. ทักษะทางสังคม ส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมของลูก โดยกระตุ้นให้เล่นเกมแบบร่วมมือ ผลัดกันทําและทํางานเป็นทีม 
 10. ให้ลูกมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือพฤติกรรมเชิงบวก แสดงความคิดเห็นอย่างเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับสิ่งที่ลูกทํา 

การมองเห็น ทักษะการมองเห็น เช่น ความสามารถในการโฟกัสหรือติดตามวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่ มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน ปัญหาการมองเห็นอาจชัดเจนขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเด็กเริ่มเข้าโรงเรียนและได้รับการจัดที่นั่งในห้องเรียน หากสังเกตเห็นว่าลูกเอาแต่หรี่ตา นั่งใกล้โทรทัศน์ หรือบ่นว่าไม่สามารถอ่านกระดานที่โรงเรียนได้ อาจเป็นเพราะลูกมีปัญหาในการมองเห็น

ปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็นอาจรวมถึง: 

สายตาสั้น คือการที่มองเห็นสิ่งที่อยู่ห่างไกลได้ไม่ดี มักเกิดขึ้นเมื่อลูกตายาวกว่าปกติ หรือกระจกตาโค้งชันเกินไป แทนที่จะโฟกัสไปที่เรตินาอย่างแม่นยํา แสงกลับโฟกัสไปที่ด้านหน้าของเรตินา ผลที่ได้คือสิ่ง ต่างๆ ดูพร่ามัวจากระยะไกล 

สายตายาว มองวัตถุหรือตัวหนังสือไม่ชัดเมื่อมองระยะใกล้ สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อลูกตาสั้นกว่าปกติ หรือกระจกตาโค้งน้อยเกินไป ผลจะตรงกันข้ามกับสายตาสั้น 

สายตาเอียง เกิดขึ้นเมื่อกระจกตาหรือเลนส์มีความโค้งชันในทิศทางหนึ่งมากกว่าทิศทางอื่น สายตาเอียงอาจทําให้สิ่งต่างๆ ดูพร่ามัวตลอดเวลา จักษุแพทย์สามารถทําการตรวจสายตาอย่างละเอียด และจัดหาแว่นสายตาตามใบสั่งแพทย์หากจําเป็น คอนแทคเลนส์ไว้สําหรับเมื่อเด็กโตและสามารถรับผิดชอบดูแลการใช้เลนส์ได้มากขึ้น 

โดยทั่วไปแล้ว เด็กจําเป็นต้องได้รับการตรวจคัดกรองโรคตาและรับการตรวจการมองเห็นโดยกุมาร แพทย์ จักษุแพทย์ หรือผู้ตรวจที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี ก่อนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และทุก ๆ สองปีในช่วงปีการศึกษาในโรงเรียน 

ทันตกรรม ตั้งแต่อายุประมาณ 6 ขวบ ลูกจะเริ่มสูญเสียฟันน้ำนม ซึ่งจะถูกแทนที่ด้วยฟันแท้เด็กโดยเฉลี่ยจะสูญเสียฟันน้ำนมประมาณสี่ซี่ต่อปี ทันตแพทย์จะตรวจว่าเด็กมีปัญหาเรื่องการเรียงตัวของฟัน ระยะห่างของฟัน หรือการสบฟันหรือไม่ 

ให้ลูกแปรงฟันวันละสองครั้งด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ในปริมาณเท่าเมล็ดถั่ว หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มและ อาหารที่มีน้ำตาลซึ่งอาจทําลายฟันได้ 

สาเหตุของความกังวล 

สังเกตพฤติกรรมต่อไปนี้ที่อยู่นานกว่าสองหรือสามสัปดาห์ให้ขอความช่วยเหลือจากแพทย์หรือนักจิตวิทยาเด็กได้ 

ความกังวลทางอารมณ์

 • เศร้า วิตกกังวล หรือหวาดกลัว 
 • กังวลมากเกินไปเกี่ยวกับความล้มเหลวหรือการทําสิ่งผิดพลาด 
 • ตัวติดกันมากเกินไป หรือมีปัญหาในการหลับคนเดียว 

ความกังวลทางพฤติกรรม

 • ถอยหลังไปสู่พฤติกรรมที่อ่อนกว่าวัย 
 • หลีกเลี่ยงกิจกรรมในครอบครัวหรือการมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัว 
 • สูญเสียความสนใจในกิจกรรมที่เคยเป็นรายการโปรด 
 • กระทําตามแรงกระตุ้นหรือดูเหมือนอยู่นอกเหนือการควบคุม มีความเสี่ยงที่ไม่ปลอดภัย
 • มีปัญหาในการจัดการกับอารมณ์เช่น ความโกรธ 
 • หมกมุ่นอยู่กับความรุนแรง หรือทารุณสัตว์ หรือเล่นรุนแรงกับคนอื่น

ความกังวลเมื่ออยู่กับเพื่อน 

 • ไม่ร่วมมือกับเด็กคนอื่นๆ 
 • รังแกเด็กคนอื่น 
 • ไม่มีเพื่อนหรือพูดถึงการสูญเสียมิตรภาพ
 • ถูกคนรอบข้างทําร้ายได้ง่าย 

ความกังวลเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ 

 • ไม่แสดงความคิดหรือความสนใจของตนเอง 
 • มีปัญหาในการสื่อสาร 

ความกังวลที่โรงเรียน 

 • เกลียดโรงเรียนอย่างแรง 
 • มีความยากลําบากในการโฟกัสกิจกรรมตรงหน้า
 • มีพฤติกรรมก่อกวนในห้องเรียน 
 • หลีกเลี่ยงการทําการบ้านอย่างมาก 

ความกังวลทางร่างกาย 

 • ร่างกายไม่สามารถติดตามเพื่อนได้ 
 • ปัสสาวะรืออุจจาระรดที่นอน
 • มีภาพลักษณ์เชิงลบ 
 • นอนมากเกินไปหรือน้อยเกินไป 
 • ร้องบอกอาการปวดท้องหรือปวดศีรษะอย่างต่อเนื่อง
 • ประสบการณ์น้ำหนักลดหรือเพิ่มขึ้นมากเกินไป 
 • ขาดเรียนหลายครั้งเนื่องจากป่วย 

พัฒนาการวัยประถมศึกษาตอนต้น ด้านภาษาและคำพูด 

เมื่อถึงวัยเด็กตอนกลาง เด็ก ๆ ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ แต่สามารถพูดเป็นคําและประโยคที่เข้าใจได้ง่าย นอกจากนี้ลูกยังเริ่มเรียนรู้ที่จะสื่อสารและร่วมมือกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ 

การผลัดกันพูดอยู่ในหัวข้อและทําตามคําสั่งนั้นช่วยได้ คําศัพท์จะได้เพิ่มขึ้นเช่นกัน เมื่ออายุ 8 ขวบ เด็กส่วนใหญ่รู้คําศัพท์ประมาณ 20,000 คําและเรียนรู้คําศัพท์ใหม่โดยเฉลี่ย 20 คําในแต่ละวัน 

พัฒนาการด้านสังคมและอารมณ์ 

เด็กในวัยนี้กําลังพัฒนาความรู้สึกที่แข็งแกร่งขึ้นว่าอะไรถูกหรือผิด หากแม่เริ่มได้ยินคําว่า “นั่นไม่ยุติธรรม!” บ่อยขึ้น อย่าตกใจ ลูกอาจอารมณ์เสียเมื่อมีคนต่อต้านสิ่งที่เขามองว่า “แค่” เมื่อลูกโตขึ้น สามารถช่วยเขาให้ตระหนักว่ามีมุมมองที่แตกต่างกัน และโลกนี้ไม่ได้มีแค่ขาวดํา ในขณะเดียวกัน ความสามารถของลูกในการรู้สึกสงสารและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นก็จะเพิ่มมากขึ้น 

7 เคล็ดลับสําหรับการจัดการ พี่น้องทะเลาะกัน 

หากคุณมีลูกมากกว่าหนึ่งคน คงได้เห็นพี่น้องทะเลาะกัน นี่คือส่วนที่ดีต่อสุขภาพในวัยเด็ก โดยปกติแล้วเด็กที่อายุใกล้เคียงกันจะแสดงการแข่งขันกันมากที่สุด ช่วยให้ลูกได้เรียนรู้ที่จะจัดการกับความขัดแย้งของตนเองด้วย วิธีเหล่านี้: 

 1. พยายามหลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแว้งเล็กน้อย 
 2. หากลูกเข้ามาหาพร้อมกับปัญหา กระตุ้นให้พวกเขาแก้ไขความขัดแย้งด้วยตัวเขาเองอย่างสันติ 
 3. เข้าแทรกแซงหากการทะเลาะวิวาทบานปลาย ไม่อนุญาตให้ทุบตีทําลายสิ่งของ หรือเรียกชื่อเป็นต้น 
 4. หากคุณพ่อคุณแม่ต้องการมีส่วนร่วม พยายามรักษาความยุติธรรมและเป็นกลาง หลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบ 
 5. เปิดโอกาสให้เด็กแต่ละคนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระโดยไม่ขัดจังหวะ 
 6. ส่งเสริมความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน โดยขอให้ลูกมองข้อพิพาทจากมุมมองที่แตกต่างกัน 
 7. กระตุ้นให้ลูกพยายามประนีประนอม 

ลูกยังเรียนรู้ว่าการทํางานหนักสามารถให้ผลตอบแทนได้ ผลการเรียนที่ดีต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมาก ลูกจะตระหนักได้ว่าไม่ใช่ทุกความพยายามจะประสบความสําเร็จ การเรียนรู้ว่าไม่ใช่ทุกความพยายามจะจบลงด้วยความสําเร็จเป็นบทเรียนชีวิตที่ยากแต่สําคัญ ให้การสนับสนุนลูก กระตุ้นให้พยายามต่อไปและอย่าเก็บความผิดหวังเหล่านี้ไว้ในใจ 

การเล่น ลูกจะสนใจเพื่อนเล่นที่เป็นเพศเดียวกันและชอบเล่นเกมเดียวกัน ลูกเรียนรู้ว่าผู้คนมีความซับซ้อน ตัวอย่างเช่น คนๆ หนึ่งสามารถเป็นเพื่อนและเล่นกับคุณได้ เด็กๆ ในวัยเรียนเริ่มสนใจเกมที่มีกฎและเป้าหมายสูงสุดคือการ “ชนะ” สนับสนุนให้ลูกเล่นอย่างอิสระต่อไป 

พฤติกรรม เมื่ออายุมากขึ้น เด็ก ๆจะเริ่มสนใจมากขึ้นว่าเพื่อน ๆ คิดอย่างไร พยายามที่จะปรับตัว ลูกอาจ เริ่มทําหรือพูดในสิ่งที่เขารู้ว่าผิด รวมถึงสิ่งที่อาจเป็นอันตราย การจัดการกับอคติเด็ก ๆ สังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างผู้คนตั้งแต่อายุยังน้อย แม้จะอายุ 6 เดือนก็ตาม เมื่อถึงเวลาที่พวกเขาเป็นเด็กก่อนวัยเรียน เด็กๆ จะเริ่มเข้าใจแบบแผนอคติที่พวกเขาสังเกตเห็นจากคนรอบข้างและได้ยินจากทางสื่อ 

สอนลูกให้เคารพและชื่นชมความแตกต่างของมนุษย์ การพูดถึงความแตกต่างไม่ได้เพิ่มอคติ ลูกจะได้รับคําตอบที่เรียบง่ายและตรงประเด็นสําหรับคําถามเกี่ยวกับความแตกต่างของลักษณะนิสัย เช่น ชาติพันธุ์ เชื้อชาติ ชนชั้นทางสังคม ศาสนา ความสามารถ อัตลักษณ์ทางเพศ หรือรสนิยมทางเพศ 

การคิดถึงโลกทัศน์และ “ตัวกรอง” ที่ได้รับเมื่อเวลาผ่านไปอาจช่วยได้ สิ่งเหล่านี้ถูกต้องและสะท้อน ความเป็นจริงในปัจจุบันหรือไม่ พวกเขาใจดีและมีเมตตาต่อกันหรือไม่? เด็กจะรับรู้ทัศนคติและกฎอย่างรวดเร็ว 

ต่อต้านอคติที่ลูกอาจเผชิญ

 • เป็นตัวอย่างที่ดี วิธีปฏิบัติต่อผู้ที่แตกต่างจะสร้างรากฐานสําหรับพฤติกรรมของลูก แสดงให้บุตรหลาน เห็นว่าการปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคารพและความสุภาพเป็นอย่างไร 
 • สนทนาเรื่องอคติหากลูกแสดงพฤติกรรมที่ไม่อดทน ให้พูดคุย ถามว่าทําไมลูกถึงทําหรือรู้สึกเช่นนั้น การพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาจะช่วยให้คุณและลูกระบุและแก้ไขอคติที่กําลังพัฒนาได้ 
 • เปิดโอกาสให้ลูกมีความหลากหลาย กระตุ้นให้มีปฏิสัมพันธ์และสร้างมิตรภาพกับเด็กๆ วิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้เกี่ยวกับคนอื่น ๆ คือการเป็นเพื่อนกับลูก ชมภาพยนตร์เกี่ยวกับวัฒนธรรมอื่นๆ ช่วยให้ลูกเข้าใจว่าโลกนี้กว้างใหญ่และน่าสนใจ 

การถูกปฏิเสธหรือถูกคุกคามเนื่องจากลักษณะส่วนบุคคล อาจก่อให้เกิดอันตรายทางอารมณ์และทาง ร่างกา ยในบางครั้งอาจทําให้เด็กรู้สึกไม่คู่ควร สิ่งนี้สามารถนําไปสู่การหลีกหนีจากสังคม ความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า และผลการเรียนที่ต่ำลง 

หากลูกมีอคติ ปล่อยให้ลูกแสดงความรู้สึกของตนเอง ซึ่งอาจรวมถึงความโกรธ ความกลัว หรือความเศร้า ให้การสนับสนุนทางอารมณ์และมองหาวิธีที่จะเพิ่มความมั่นใจในตนเองให้กับลูกของคุณ พูดคุยกับลูกเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการตอบสนอง 

เรื่องเพศ ความสนใจในเรื่องเพศจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นเมื่อเด็กโตขึ้น แม้ว่าเด็กๆ มักจะคิดว่าเพศตรงข้ามเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ แต่เด็กในวัยนี้เริ่มสนใจมากขึ้นว่าเด็กชายและเด็กหญิงแตกต่างกันอย่างไร การสําเร็จความใคร่ด้วยตนเองเป็นเรื่องธรรมชาติสําหรับเด็ก เป็นการกระทําที่อยากรู้อยากเห็นของพวกเขา 

ลูกอาจเริ่มเข้าหาพ่อแม่บ่อยขึ้นเพื่อถามคําถามเกี่ยวกับเรื่องเพศ อาจรู้สึกกระอักกระอ่วนใจในการพูดคุยกับลูกเกี่ยวกับเรื่องเพศ แต่พยายามเปิดใจและซื่อสัตย์ในการพูดคุย ให้ลูกรู้ว่าคุณจะอยู่ตรงนั้นเพื่อพูดคุยเสมอ

การทําเช่นนี้เป็นการแสดงให้ลูกเห็นว่าเป็นเรื่องปกติที่เขาจะมาหาพร้อมคําถามหรือข้อสงสัย ซึ่ง เป็นขั้นตอนสําคัญในการปกป้องลูกของคุณจากการล่วงละเมิดทางเพศ การสื่อสารที่ถูกต้องและเปิดเผยยังเพิ่มโอกาสที่ลูกจะเข้าใจคุณค่าและตัดสินใจเลือกเพศได้อย่างเหมาะสมในภายหลัง เคล็ดลับในการพูดคุยกับลูกเรื่องเพศมีดังนี้

 • ปล่อยให้ลูกตั้งจังหวะด้วยคําถาม หรือถ้าจําเป็น ให้ถามลูกว่าเขาหรือเธอมีคําถามใดๆ หรือไม่ 
 • ตอบคําถามในแง่ที่ลูกของคุณสามารถเข้าใจได้ง่าย 
 • สอนคําศัพท์ที่ถูกต้องสําหรับส่วนต่างๆของร่างกาย สิ่งนี้จะทําให้ลูกได้เรียนรู้คําศัพท์
 • มองหาโอกาสในชีวิตประจําวัน เพื่อพูดถึงประเด็นเรื่องเพศและความสัมพันธ์ ในลักษณะที่เหมาะสมกับวัย 
 • เมื่อลูกโตเป็นผู้ใหญ่และถามคําถามที่มีรายละเอียดมากขึ้น ให้คําตอบที่มีรายละเอียดมากขึ้น 

พัฒนาการด้านจิตสังคม จิตใจของลูกกําลังพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงวัยกลางคน การตระหนักถึงอนาคตและแนวคิดเรื่องเวลาเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ เด็กๆ อาจสนุกกับการวางแผนวันและสัปดาห์ข้างหน้า พวกเขาอาจเริ่มคิดว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร 

พัฒนาการวัยประถมศึกษาตอนต้น ทางเพศ 

เมื่อเข้าสู่วัยเด็กตอนกลาง เด็กส่วนใหญ่มีความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางเพศของตนเองซึ่งอาจแสดงออกผ่านเสื้อผ้า พฤติกรรม การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น วิธีที่เด็กพูดถึงอัตลักษณ์ของตนเอง แม้ว่าอัตลักษณ์ทางเพศมักจะเหมือนกับเพศที่ลูกเกิดมาแต่ก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป เมื่อเด็กระบุว่าเป็นเพศอื่นที่ไม่ใช่เพศตั้งแต่แรกเกิด จะเรียกว่า “เพศที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนด” เด็กบางคนไม่สามารถระบุเพศใดเพศหนึ่งได้ และบางคนอาจระบุเพศตรงข้ามได้

ความทุกข์ที่อาจมาพร้อมกับความไม่ตรงกันระหว่างเพศที่กําหนดตั้งแต่แรกเกิดและอัตลักษณ์ทางเพศเรียกว่า ภาวะอารมณ์แปรปรวนทางเพศ เด็กที่ไม่สอดคล้องกับเพศสภาพอาจเสี่ยงต่อการถูกตีตรา อคติ และการเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียน

เป็นธรรมดาของพ่อแม่ที่ต้องการปกป้องลูก พยายามสนับสนุนให้เด็กยอมรับพฤติกรรมทางเพศแบบต้นกำเนิดมากขึ้น หรือเขียนพฤติกรรมของเด็กออกเป็นเฟส อย่างไรก็ตาม เด็กที่ไม่เป็นไปตามเพศจะมี ผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดีขึ้นเมื่อพวกเขาได้รับการยืนยันและสนับสนุน สิ่งที่สําคัญที่สุดที่พ่อแม่สามารถทําได้เพื่อลูกคือ ทําให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่ซึ่งลูกจะได้รับความรักและการยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข 

นอกจากนี้ยังอาจสังเกตเห็นว่าลูกเก่งขึ้นในการแก้ปัญหา เมื่อสมองของพวกเขาเติบโตเต็มที่ เด็กในวัยนี้จะสามารถไตร่ตรองการตัดสินใจและอุทิศเวลาให้กับงานต่างๆได้นานขึ้น

การศึกษาของเด็ก

ความสามารถในการเรียนรู้ในโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปีแรกๆ การเปลี่ยนระหว่างเกรดอาจเป็นเรื่องยากสําหรับเด็ก เนื่องจากสภาพแวดล้อมการเรียนรู้มีโครงสร้างมากขึ้น และงานในชั้นเรียนก็ท้าทายมากขึ้น 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จะเน้นไปที่การอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์พื้นฐาน เมื่อถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปริมาณการบ้านจะเพิ่มขึ้น และเด็กๆ จะต้องมุ่งเน้นไปที่งานที่ซับซ้อนมากขึ้นเป็นเวลาอย่างน้อย 45 นาที การอ่านเปลี่ยนจากการจําคําศัพท์ที่เห็นเป็นการอ่านเพื่อความเข้าใจ การเขียนมีพัฒนาการตั้งแต่การสะกดคําอย่างถูกต้องหรือการเขียนอย่างประณีตไปจนถึงการสร้างประโยคที่สื่อถึงธีมหรือแนวคิด 

หากสังเกตเห็นว่าลูกมีปัญหา ให้ติดต่อครูเพื่อแบ่งปัน ครูอาจมีกลยุทธ์บางอย่างที่จะช่วยลูก ติดต่อกับ ครูเป็นประจําเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรู้ของลูก ข้อความให้กําลังใจจากคุณพ่อคุณแม่ที่เก็บไว้ในกล่องข้าวหรือกระเป๋าสามารถช่วยให้ลูกมีอารมณ์ที่ดีขึ้นระหว่างวัน 

การสร้างกิจวัตรสามารถช่วยให้ลูกมีระเบียบ

 • การบ้าน แบ่งเวลาในแต่ละวันให้ลูกทําการบ้าน เรียน หรือทบทวนหัวข้อที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นั้น หลีกเลี่ยงการให้ลูกทําการบ้านก่อนนอน ซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดการผลัดวันประกันพรุ่งและเบี่ยงเบนเวลานอนของลูกได้ ช่วยลูกสร้างตารางเวลาที่มีงานมอบหมายทั้งหมดของเขา สิ่งนี้จะช่วยให้ลูกวางแผนล่วงหน้าและหลีกเลี่ยงการส่งการบ้านที่ขาดส่ง 
 • ตารางการนอนหลับ กําหนดเวลาตื่นและเวลาเข้านอนที่สม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าลูกนอนหลับเพียงพอในแต่ละคืน การพักผ่อนไม่เพียงพออาจส่งผลเสียต่อผลการเรียนและพฤติกรรมที่โรงเรียน 
 • การอ่าน ใช้เวลาทุกคืนในการอ่านหนังสือกับลูก 

ความผิดปกติทางการเรียนรู้ส่งผลต่อความสามารถของเด็กในการเรียนให้จบงานหรือใช้ทักษะบางอย่าง โดยเฉพาะในโรงเรียน และทําให้การอ่าน เขียน หรือทําคณิตศาสตร์ง่ายๆเป็นเรื่องยาก 

สัญญาณของความผิดปกติของการเรียนรู้ที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ : 

 • ปัญหาในการจดจําและเขียน 
 • ปัญหาในการทําความเข้าใจเสียงตัวอักษร 
 • ความสามารถจํากัดในการจดจําคําที่เห็น 
 • ความยากในการอ่านและเขียนขั้นพื้นฐาน 
 • ลายมือไม่ดีแม้จะมีความพยายาม 
 • ความยากลําบากในการเรียนรู้ข้อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์พื้นฐานหรือเลขคณิตหลายขั้นตอน 
 • ปัญหาในการทําความเข้าใจทิศทางและปัญหาพฤติกรรมที่เป็นผลลัพธ์ 
 • ผลการเรียนแย่ในบางสาขาวิชาเมื่อเทียบกับสาขาอื่นๆ 
 • ปัญหาในการโต้ตอบกับเพื่อนๆ ไม่เต็มใจที่จะไปโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

ความสําคัญของศิลปะ 

National Endowment for the Arts เผยแพร่บทวิจารณ์การศึกษาเกือบ 20 ชิ้น โดยพิจารณาว่าศิลปะส่งผลต่อการพัฒนาอารมณ์และสังคมอย่างไร การศึกษาดูเด็กที่เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆเช่น ดนตรี เต้นรํา ละครเวที วาดภาพระบายสี พบว่าเด็กเหล่านี้มีทักษะทางสังคมและอารมณ์ที่แข็งแกร่ง เช่น การช่วยเหลือ การแบ่งปัน ความเห็นอกเห็นใจ และการควบคุมอารมณ์ของตนเอง เชื่อกันว่าศิลปะสามารถช่วยส่งเสริมการเชื่อมต่อกับผู้คนและช่วยให้เด็กแสดงความรู้สึกและอารมณ์ได้ 

พรสวรรค์ของเด็ก

เด็กที่มีพรสวรรค์ในหลายๆ ด้าน รวมถึงด้านวิชาการ ดนตรี ศิลปะ และกีฬา ความฉลาดและทักษะที่เกินอายุของเด็กก็เป็นจุดเด่นอย่างหนึ่ง คะแนน IQ บางครั้งใช้เพื่อระบุระดับที่แตกต่างกันของ “พรสวรรค์” ทางวิชาการ อย่างไรก็ตาม คะแนนเหล่านี้ไม่ถูกต้องเสมอไป เนื่องจากมีปัจจัยต่างๆ เช่น อุปสรรคด้านภาษา ความท้าทาย ความสนใจ หรือพฤติกรรม และทักษะการทําข้อสอบ 

เด็กที่มีพรสวรรค์ยังสามารถต่อสู้กับความผิดปกติทางการเรียนรู้และเงื่อนไขอื่นๆ ที่อาจขัดขวางความก้าวหน้าในโรงเรียน เช่น โรคสมาธิสั้น (ADHD) โรคออทิสติกสเปกตรัม โรควิตกกังวล และภาวะซึมเศร้า 

ควรให้ลูกมีโทรศัพท์มือถือหรือไม่? 

ผู้ปกครองบางคนสงสัยว่าเมื่อใดควรให้ลูกมีโทรศัพท์เป็นของตัวเอง โทรศัพท์มือถือเป็นวิธีที่สะดวกในการติดต่อกับลูก และมีประโยชน์มากในกรณีฉุกเฉิน อย่างไรก็ตาม การมีสมาร์ทโฟนยังทําให้เด็กมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้อินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย

นอกจากนี้การเลื่อนดูแอพอาจไปแทนที่กิจกรรมเพื่อสุขภาพอื่นๆ เช่น การเล่นนอกบ้านกับเพื่อนๆ หรือการเรียน พ่อแม่รู้จักลูกดีที่สุด พิจารณาวุฒิภาวะและความรับผิดชอบของลูกก่อนตัดสินใจซื้อ อาจพิจารณาซื้อโทรศัพท์ที่สามารถโทรออกและส่งข้อความได้ อาจจํากัดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือสื่อโซเชียลบางรายการ 

เทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมก่อเกิดประโยชน์มากมาย อินเทอร์เน็ตสามารถให้ความคิดและความรู้ใหม่ๆ หรือแตกต่างได้ สามารถเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เชื่อมต่อและทํางานร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นในการทำการบ้านและงานโครงการของโรงเรียน

อีกมุมหนึ่ง การใช้เวลาหน้าจอที่มากเกินไปในวัยนี้บวกกับการขาดการออกกําลังกาย และการรบกวนการนอน อาจนําไปสู่ภาวะซึมเศร้าและปัญหาสุขภาพจิต  อินเทอร์เน็ตอาจมีข้อมูลที่ผิดและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสําหรับเด็ก ตลอดจนปัญหาความเป็นส่วนตัว

ปัจจุบัน American Academy of Pediatrics (AAP) แนะนําให้ใช้เวลาหน้าจอไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน สําหรับกลุ่มอายุนี้ซึ่งรวมถึงคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์ และแท็บเล็ต 

เคล็ดลับเพื่อเป็นแนวทางในการใช้สื่อของบุตรหลานของคุณ ตามคําแนะนําของ AAP: 

 • ชี้แจงเกี่ยวกับสื่อประเภทใดที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ 
 • กําหนดระยะเวลาจํากัดการใช้สื่อ 
 • ตรวจสอบเนื้อหาที่ลูกกําลังดู 
 • ใช้เครื่องมือควบคุมโดยผู้ปกครองเพื่อจํากัดไม่ให้บุตรหลานสัมผัสกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม 
 • สอนเกี่ยวกับความรับผิดชอบและความปลอดภัยทางออนไลน์เช่น การปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ หลีกเลี่ยงการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ อยู่ห่างจากการร้องขอทางออนไลน์และหลีกเลี่ยงการสื่อสารที่กระทบต่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยส่วนบุคคล 
 • พัฒนาเครือข่ายของผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้ เช่น ปู่ย่าตายาย หรือญาติคนอื่นๆ ที่บุตรหลานของคุณสามารถ โต้ตอบทางออนไลน์ได้ 
 • งดใช้สื่อบันเทิงระหว่างทําการบ้าน 
 • จัดสรรเวลาปลอดหน้าจอ เช่น ระหว่างมื้ออาหาร เพื่อให้คุณได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัว 
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเวลาอยู่หน้าจอไม่รบกวนการนอนหลับและกิจกรรมทางกาย 
 • ปิดหน้าจอก่อนเวลาเข้านอน 1 ชั่วโมง เพื่อให้มีเวลา “ถอดปลั๊ก” 
 • อย่าให้มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในห้องนอนในช่วงเวลานอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *