การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเด็ก จากอาการบาดเจ็บต่างๆ

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเด็ก

เด็กๆ มีความกระตือรือร้น อยากรู้อยากเห็นที่จะสํารวจสิ่งรอบตัวโดยธรรมชาติ และเด็กในวัยนี้ยังคงพัฒนาทักษะที่จําเป็นต่อการใช้ชีวิต บางครั้งความอยากรู้อยากเห็นก็อาจนําไปสู่การบาดเจ็บ และภาวะฉุกเฉินได้ คนเป็นพ่อแม่จึงต้องเตรียมพร้อมหากเกิดเหตุฉุกเฉิน และเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเด็ก เพื่อให้เด็กมีความปลอดภัยสูงสุด

ไม่ใช่การบาดเจ็บทุกครั้งจะถือเป็นเหตุฉุกเฉิน การบาดเจ็บหรืออาการต่างๆ ส่วนใหญ่สามารถรักษาได้ที่บ้าน แต่จะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อใดควรโทรขอความช่วยเหลือ(1669) สัญญาณและอาการแสดงของสถานการณ์ฉุกเฉินมีดังนี้:

 • เลือดไหลไม่หยุด
 • บาดเจ็บที่ศีรษะจนสูญเสียสติ สับสน บุคลิกภาพเปลี่ยนไป ปวดศีรษะหรืออาเจียนอย่างรุนแรง
 • ชัก
 • หายใจลําบาก ผิวหนัง หรือริมฝีปากเป็นสีคล้ำ สีม่วง หรือสีเทา
 • สูญเสียสติหรือไม่ตอบสนอง
 • ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างกะทันหัน
 • แผลไฟไหม้อย่างรุนแรง
 • ไม่สามารถขยับคอ(ที่มีไข้ร่วมด้วย)
 • ไม่สามารถดื่มหรือกลืนได้
 • ปวดตารุนแรง
 • อาเจียนหรือไอเป็นเลือด
 • กระดูกผิดรูปหรืออยู่ในมุมแปลก ๆ หลังจากการล้มหรืออุบัติเหตุอื่นๆ

การทํา CPR

ภาวะหมดสติหรือไม่ตอบสนอง การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ที่เร็วและถูกต้องจะช่วยชีวิตเด็กได้ ยิ่งเริ่มทํา CPR ได้เร็วเท่าใด โอกาสในการช่วยชีวิตลูก หรือป้องกันการบาดเจ็บถาวร ก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

5 ขั้นตอน ก่อนทํา CPR

 1. ตรวจสอบความปลอดภัยก่อนเข้าช่วยเหลือ ถ้าอยู่ในสถานการณ์ไม่ปลอดภัย เช่น ไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ ห้ามเข้าไปช่วยเหลือโดยเด็ดขาด รอดูสถานการณ์ เคลื่อนย้ายมายังสถานที่ปลอดภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป
 2. ปลุกเรียก/ตบไหล่ เพื่อดูการตอบสนอง ตรวจสอบดูว่าหมดสติหรือไม่ โดยจัดท่าให้นอนหงายราบบนพื้นแข็ง แล้วปลุกเรียกด้วยเสียงดัง และตบที่ไหล่ทั้งสองข้าง หากตื่น รู้สึกตัว หรือหายใจเองได้ ให้จัดท่านอนตะแคง
 3. ฟังเสียงหายใจและดูจังหวะการหายใจที่หน้าอก ตรวจดูว่าหายใจหรือไม่ โดยเอียงหูลงไปแนบใกล้ปากและจมูก เพื่อฟังเสียงหายใจ ใช้แก้มเป็นตัวรับสัมผัสลมหายใจที่อาจจะออกมาจากจมูกหรือปากของเด็ก และตาจ้องดูการเคลื่อนไหวที่หน้าอกว่ากระเพื่อมขึ้นลงเป็นจังหวะหรือไม่
 4. ร้องขอความช่วยเหลือและโทรแจ้ง 1669 แจ้งว่ามีเด็กหมดสติ ไม่หายใจ ระบุสถานที่เกิดเหตุ ขอรถพยาบาลและเครื่อง AED พร้อมกับระบุชื่อ+เบอร์โทรคนที่ติดต่อได้
 5. เริ่มทํา CPR หากไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ หรือหายใจเฮือก ต้องรีบกดหน้าอก

ขั้นตอนการทํา CPR เป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเด็กที่สำคัญ ให้จําอักษรย่อ C-A-B ซึ่งย่อมาจาก Compressions-Airway-Breathing

1.การกดหน้าอก (Chest Compressions) ช่วยฟื้นฟูการไหลเวียนโลหิต 

CPR ในผู้ใหญ่ (อายุเกิน 8 ปี )

 • กดหน้าอก 30 ครั้งจัดท่าให้เด็กนอนหงาย วางนิ้วชี้และนิ้วกลางตรงตําแหน่งที่กระดูกซี่โครงต่อกับกระดูกอกส่วนล่างสุด วางสันมืออีกข้างบนตําแหน่งถัดจากนิ้วชี้และนิ้วกลางนั้น ซึ่งตําแหน่งของสันมือที่วางอยู่บนกระดูกหน้าอกนี้จะเป็นตําแหน่งที่ถูกต้องในการปั๊มหัวใจต่อไป
 • หากไม่แน่ใจว่าตําแหน่งกระดูกซี่โครงอยู่ตรงไหน ง่ายที่สุดก็คือ ให้วางส้นมือ (ข้างที่ไม่ถนัด) ตรงกลางหน้าอก ระหว่างหัวนมทั้งสองข้าง

CPR ในเด็ก (อายุ 1-8 ปี )

 • กดหน้าอก 30 ครั้งโดยใช้ส้นมือวางลงบนกึ่งกลางกระดูกหน้าอก (ใช้มือเดียวหรือสองมือประสานกันก็ได้ ขึ้นอยู่กับขนาดตัวเด็ก) และกดหน้าอกอย่างน้อย 1/3 ของความลึกทรวงอก (ประมาณ 2 นิ้ว หรือ 5 เซนติเมตร) ในอัตราเร็ว 100-120 ครั้ง/นาที
 • ผายปอด 2 ครั้งเชยคางให้ท่อหายใจเปิดออก และใช้มืออีกข้างหนึ่งบีบจมูกเด็ก แล้วเอาปากครอบเฉพาะปากเด็กให้สนิท เป่าลมจนหน้าอกขยับขึ้นนาน 1 วินาที ผายปอดติดต่อกัน 2 ครั้ง แล้วกลับไปกดหน้าอก ทําซํ้าเดิมเรื่อย ๆ

CPR ในทารก (อายุ 0-1 ปี )

 • กดหน้าอก 30 ครั้งโดยใช้ปลายนิ้วมือ 2 นิ้วกดกลางกระดูกหน้าอก ความลึก 1.5 นิ้ว อัตราเร็ว 100-120 ครั้ง/นาที
 • ผายปอด 2 ครั้งเชยคางขึ้นเล็กน้อยเพื่อเปิดท่อหายใจ แล้วเอาปากครอบทั้งปากและจมูกของเด็กทารก เป่าลมจนหน้าอกขยับขึ้นนาน 1 วินาที ผายปอดติดต่อกัน 2 ครั้ง แล้วกลับไปกดหน้าอก ทําซํ้าเดิมเรื่อย ๆ
 • กรณีที่มีผู้ช่วยเหลือ 2 คน ให้ปรับเปลี่ยนอัตราการกดหน้าอกจาก 30 ครั้ง ผายปอด 2 ครั้ง มาเป็นกดหน้าอก 15 ครั้ง ผายปอด 2 ครั้ง แล้วประเมินซํ้าเมื่อครบทุก ๆ 10 รอบ

2.เปิดทางเดินหายใจ

(Airway) หากได้รับการฝึกฝนในการทํา CPR และกดหน้าอกไปแล้ว 30 ครั้ง ให้เปิดทางเดินหายใจของเด็ก โดยใช้การเอียงศีรษะและยกคาง วางฝ่ามือบนหน้าผากของเด็กแล้วค่อยๆ เอียงศีรษะไปด้านหลัง (อย่าทําส่วนนี้หากสงสัยว่าเด็กได้รับบาดเจ็บที่คอ) ค่อยๆ ยกคางไปข้างหน้าเพื่อเปิดทางเดินหายใจ

3.ช่วยหายใจ (Breathing)

อัตราการช่วยหายใจคือ 30:2 กดหน้าอก 30 ครั้ง เป่าปาก 2 ครั้ง

 1. ขณะที่ทางเดินหายใจเปิดอยู่ ให้บีบรูจมูกเพื่อหายใจ
 2. เตรียมเป่าปากช่วยหายใจ 2 ครั้ง ให้เวลาผู้ช่วยเหลือคนแรกหายใจหนึ่งวินาที และดูว่าหน้าอกยกขึ้นหรือไม่ ถ้ายกขึ้นให้หายใจครั้งที่ 2 ถ้าหน้าอกไม่ยกขึ้น ให้เอียงศีรษะ ยกคางซํ้า แล้วหายใจเข้าครั้งที่ 2 ระวังอย่าเป่าปากแรงมากเกินไป
 3. หลังจากหายใจสองครั้งแล้ว ให้เริ่มการกดหน้าอกและการหายใจรอบถัดไปทันที หากมีคนสองคนทํา CPR ให้กดหน้าอก 15 ครั้งตามด้วยการเป่ าปากสองครั้ง
 4. ทันทีที่มีเครื่อง AED ให้ใช้และปฏิบัติตามคําแนะนํา ใช้แผ่นอิเล็กโทรดสําหรับเด็ก (หากมี) สําหรับเด็กอายุไม่เกิน 8 ปี หากไม่มีแผ่นอิเล็กโทรดสําหรับเด็ก ให้ใช้แผ่นอิเล็กโทรดสําหรับผู้ใหญ่ ทําการกระตุ้นหัวใจหนึ่งครั้งหากเครื่อง AED แจ้งให้ทํา จากนั้นทํา CPR ต่อโดยเริ่มด้วยการกดหน้าอก -อีกสองนาที ก่อนที่จะทําการกระตุ้นหัวใจครั้งที่สอง หากได้รับแจ้งจาก AED ทําต่อไปจนกว่าเด็กจะเคลื่อนไหวหรือช่วยเหลือมาถึง

วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเด็กที่ถูกสัตว์หรือมนุษย์กัด

ส่วนใหญ่เกิดจากสัตว์เลี้ยงในบ้าน เช่น สุนัขและแมว การถูกคนและสัตว์ป่ากัดก็สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกัน การติดเชื้อเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยที่สุด โดยเฉพาะแมวกัดมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อมากที่สุด แมวมีฟันที่ยาวและแหลมคม เจาะผิวหนังและส่งผ่านแบคทีเรียไปยังเนื้อเยื่อที่ได้ง่ายกว่า พาลูกไปพบแพทย์เพื่อรับฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก 

แผลเล็กน้อย และไม่มีอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้า:

 • ล้างแผลให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก
 • ทําแผลและปิดด้วยผ้าพันแผลหรือพลาสเตอร์
 • สังเกตรอบๆบริเวณแผลหากมีรอยแดง บวม หรือลูกบ่นปวดมากขึ้น ให้รีบพาไปรพ.

บาดแผลลึก หากแผลเจาะลึก หรือผิวหนังฉีกขาด หรือมีเลือดออกมาก ให้ดําเนินการดังนี้:

 • หากบาดแผลยังมีเลือดออกอยู่ ให้ใช้ผ้าก๊อซหรือผ้าสะอาดกดลงไปเพื่อช่วยห้ามเลือด 
 • ไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด
 • ตรวจดูบาดแผลเพื่อดูสัญญาณของการติดเชื้อ รวมถึงรอยแดง มีไข้ มีหนองไหล และอาการปวดแย่ลงในวันที่เกิดการบาดเจ็บ สําหรับบาดแผลใกล้ข้อต่อ ปวด บวม หรือมีปัญหาในการเคลื่อนย้าย ข้อต่อซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการติดเชื้อ

เลือดออก

บาดแผล การเจาะทะลุ และรอยถลอกอาจทําให้เลือดออกได้ ซึ่งอาจเป็นผลจากการบาดเจ็บที่หลอดเลือดดําหรือหลอดเลือดขนาดเล็ก (เส้นเลือดฝอย) หรือหลอดเลือดแดง

เลือดออกเล็กน้อย ได้แก่ เลือดสีแดงเข้มที่ไหลช้าและสมํ่าเสมอ มักบ่งบอกถึงอาการบาดเจ็บที่หลอดเลือดดําหรือเส้นเลือดฝอย เลือดที่ไหลออกมาจากบาดแผลมักเป็นสัญญาณของการบาดเจ็บที่หลอดเลือดแดง หากมีเลือดออกมาก ไม่หยุด หรือมีอาการสับสนหรือหมดสติร่วมด้วย ให้โทรขอความช่วยเหลือฉุกเฉินทันที 

วิธีการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเด็กที่เลือดออก สิ่งสําคัญคือการหยุดหรือชะลอเลือด โดยทําตามขั้นตอนดังนี้:

 • ถอดเสื้อผ้าออก เพื่อให้มองเห็นขอบเขตของแผลได้ดีขึ้น
 • ทําความสะอาดแผล และปิดแผลด้วยผ้ากอซ หากแผลมีขนาดใหญ่และลึก ให้ลองสอดผ้ากอซหรือผ้าเข้าไปในแผล 
 • วางมือทั้งสองข้างไว้บนแผลโดยตรง แล้วออกแรงกดอย่างต่อเนื่อง โดยกดลงแรงที่สุดเท่าที่จะทําได้ กดค้างไว้
 • จนกว่าเลือดจะหยุดไหล หรือจนกว่าความช่วยเหลือฉุกเฉินจะมาถึง
 • หากเลือดหยุดไหล ให้ปิดแผลด้วยผ้าปิดแผล และติดเทปบริเวณนั้นให้แน่น 
 • หากเลือดออกไม่หยุด ให้ขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน หรือพาไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด

ปัญหาการหายใจ

ภาวะหายใจลําบาก หายใจไม่เพียงพออาจได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ เป็นสาเหตุหลักของภาวะหัวใจหยุดเต้นและเป็นปัญหาคุกคามถึงชีวิตที่พบบ่อยที่สุดในเด็ก มีปัจจัยและสภาวะหลายประการที่ทําให้เด็กหายใจลําบาก เป็นภาวะเรื้อรัง เช่น โรคหอบหืด โรคทางเดินหายใจ การบาดเจ็บที่หน้าอกที่ส่งผลให้ปอดบวม และอาการป่วยจากไวรัส เช่น ไข้หวัดใหญ่

การขาดออกซิเจนใช้เวลาไม่นาน ก็เป็นอันตรายถึงชีวิตเด็กได้ ภาวะหายใจลําบากจึงควรถือเป็นเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ ให้โทร 1669 หรือบริการฉุกเฉินทันที 

สัญญาณเตือนของภาวะหายใจลําบาก ได้แก่:

 • หายใจเร็ว หายใจออกแรงมากขึ้น อาจสังเกตเห็นการหดตัวของกล้ามเนื้อใต้กรงซี่โครง 
 • ระหว่างซี่โครงหรือเหนือกระดูกไหปลาร้าเมื่อหายใจเข้า
 • ตําแหน่งของร่างกายที่ผิดปกติ เช่น โน้มตัวไปข้างหน้าโดยวางมือไว้บนเข่าเพื่อช่วยหายใจ
 • กระสับกระส่าย
 • ผิวหนังซีดหรือคล้ำเป็นสีน้ำเงิน
 • อาการง่วงนอนและเซื่องซึมเมื่อหายใจลําบากขึ้น

โรคหอบหืดกระตุ้นภาวะหายใจลําบาก การใช้ยาขยายหลอดลม จะช่วยให้อาการดีขึ้นได้อย่างรวดเร็ว หากพ่นยาแล้วยังไม่ดีขึ้น ให้ขอความช่วยเหลือทันที หรือหากลูกไม่หายใจเลย ให้โทร 1669 และเริ่มทํา CPR

กระดูกหัก

กระดูกหักเกิดขึ้นเนื่องจากการล้มหรืออุบัติเหตุทางรถยนต์ กระดูกอาจหัก งอ หรือหักจนสุดได้ อาจมีอาการบวมและปวด หรือไม่สามารถเดิน หรือใช้แขนหรือขาที่ได้รับผลกระทบได้ 

กระดูกหักอาจเห็นได้ชัด บางกรณีอาจต้องตรวจสอบว่ามีกระดูกหักหรือไม่ หากลูกปวดมากขึ้นหรือไม่สามารถใช้แขนขาได้

กระดูกหักแบบธรรมดา รักษาโดยการเข้าเฝือก เผื่อยึดประดูกให้เชื่อมประสานดี อาจไม่ต้องผ่าตัด ใช้ Arm sling

กระดูกหักแบบซับซ้อนมากขึ้น เช่น กระดูกหักแบบเปิดหรือการแตกหักที่กระดูกแตกออกเป็นหลายชิ้น โดยทั่วไปจะต้องได้รับการผ่าตัดเพื่อปรับแนวกระดูกที่หัก และฝังลวด แผ่น หรือสกรูเพื่อให้กระดูกอยู่กับที่ระหว่างการรักษา

กระดูกหักแบบประสม คือการแตกหักอย่างรุนแรง โดยที่กระดูกยื่นออกมาผ่านผิวหนัง กระดูกหักทะลุผ่านผิวหนัง เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

บาดแผลไฟไหม้ นํ้าร้อนลวก

เมื่อผิวหนังสัมผัสกับความร้อนจัด จากเตาร้อน น้ำร้อน หรือแสงแดดที่ร้อนจัด ชั้นของผิวหนังอาจถูกเผาไหม้และเสียหาย การบาดเจ็บอาจมีตั้งแต่ระดับเล็กน้อยไปจนถึงร้ายแรง และจําแนกตามความรุนแรงได้ จํานวนชั้นของผิวหนังที่ได้รับผลกระทบ

แผลไหม้ระดับแรก เป็นแผลไหม้เฉพาะผิวหนังชั้นนอกเท่านั้น เกิดรอยแดงและบวมเล็กน้อยของผิวหนังได้

แผลไหม้ระดับที่สอง ผิวหนังชั้นบนถูกไฟไหม้ และชั้นที่สองก็ได้รับความเสียหาย เกิดตุ่มพอง แดงรุนแรง รวมถึงอาการบวมและปวดปานกลางถึงรุนแรง

แผลไหม้ระดับที่สาม รุนแรงที่สุด แผลไหม้ทั้งชั้นจะปรากฏเป็นสีขาวหรือไหม้เกรียม (สีน้ำตาลหรือสีดํา) รู้สึกเจ็บปวดรุนแรง เนื่องจากเส้นประสาทได้รับความเสียหายอย่างมาก

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเด็กที่เป็นแผลไหม้:

 • ถอดเครื่องประดับ เข็มขัด สิ่งที่รัดแน่น เนื่องจากบริเวณที่ถูกไฟไหม้อาจบวมได้ 
 • ประคบเย็นบริเวณที่ถูกไฟไหม้ ช่วยลดปวดและลดอาการบวม 
 • ทําความสะอาดแผล ระวังการติดเชื้อ ถ้าตุ่มพองแตก ให้ล้างเบา ๆ ด้วยน้ำเกลือ
 • ทานยาแก้ปวดตามความจําเป็น หากอาการแสบร้อนของลูกทําให้รู้สึกไม่สบาย หลีกเลี่ยงการใช้ยาแอสไพรินในเด็กเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อน
 • เมื่อแผลไหม้รุนแรง โทรขอความช่วยเหลือ 1669 หรือหมายเลขฉุกเฉินในพื้นที่ อย่าแช่แผลไหม้ในน้ำเย็น เพราะจะทําให้อุณหภูมิร่างกายลดลง (ภาวะอุณหภูมิตํ่ากว่าปกติ) ส่งผลให้ความดันโลหิตลดลง และระบบไหลเวียนโลหิตบกพร่อง (ช็อก) จนกว่าความช่วยเหลือจะมาถึง ให้ทําตามขั้นตอนเหล่านี้:
  • ตรวจดูสัญญาณการหายใจ การไอ หรือการเคลื่อนไหว หากไม่มีการหายใจและไม่มีอาการอื่นใดที่แสดงว่ามีสติ ให้เริ่มทํา CPR 
  • ถอดเครื่องประดับ เข็มขัด หรือสิ่งของอื่นๆ ออก บริเวณที่ถูกไฟไหม้อาจบวมอย่างรวดเร็ว 
  • ปิดแผลไหม้โดยใช้ผ้าพันแผลที่เย็นและชื้นและปลอดเชื้อ ผ้าชุบน้ำหมาดสะอาด หรือผ้าเช็ดตัวชื้น
  • ยกส่วนต่างๆ ของร่างกายที่ถูกไฟไหม้ขึ้น โดยยกให้สูงกว่าระดับหัวใจ หากเป็นไปได้
  • สังเกตสัญญาณและอาการของการช็อก รวมถึงเป็นลม ผิวสีซีด หรือหายใจตื้น7

สําลัก

ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงวัยทารกและวัยหัดเดิน ซึ่งเป็นช่วงที่เด็กๆ มีฟันไม่เพียงพอที่จะเคี้ยวละเอียด และพยายามกลืน ในเด็กโต อาการสําลักมักเกิดจากการกลืนสิ่งของเล็กๆ เช่น ยางลบดินสอ หรือของเล่น การทํากิจกรรมอื่นๆ เช่น หัวเราะหรือวิ่ง ขณะรับประทานอาหารอาจทําให้สําลักได้ส่งผลเป็นอันตรายถึงชีวิตได้หากวัตถุที่ติดอยู่ในหลอดลม ขาดออกซิเจน โอกาสที่สมองจะถูกทําลายอย่างถาวรหรือเสียชีวิตก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

หากลูกสามารถไอ ร้องไห้ หรือส่งเสียงอย่างแรงได้ ให้ปล่อยทําเช่นนั้นจนกว่าหลอดลม คอยจับตาดูลูกและเตรียมพร้อมที่จะช่วยเหลือทันทีหากส่งเสียงไม่ได้ หยุดหายใจ หน้าหรือตัวเปลี่ยนเป็นสีคล้ำ ให้ช่วยเหลือทันที จับลูกอ้าปาก หากเห็นวัตถุ ให้ใช้นิ้วค่อยๆ เคลื่อนออก แต่ระวังอย่าดันวัตถุนั้นเข้าไปในลําคอ หากไม่เห็นวัตถุ อย่าเอานิ้วไปอุดคอลูก

แนะนําแนวทาง “ห้าและห้า” ในการสําลัก (ไม่ควรใช้แนวทางนี้กับทารก):

 1. ตบหลังห้าครั้ง ยืนหรือคุกเข่าข้างหลังลูก วางแขนข้างหนึ่งพาดหน้าอกของเด็กเพื่อรองรับ งอเด็กไว้ที่เอว เพื่อให้ร่างกายส่วนบนขนานกับพื้น ใช้ส้นมือตบหลังแยกกันห้าครั้งระหว่างสะบักไหล่ของเด็ก
 2. หน้าท้อง 5 ครั้ง (Heimlich Maneuver) ใช้มือข้างหนึ่งกําหมัดแล้ววางไว้เหนือสะดือของลูกเล็กน้อย 
 3. กําหมัดด้วยมืออีกข้างแล้วกดแรงๆ เข้าไปในท้องของลูกด้วยการดันขึ้นอย่างรวดเร็ว 
 4. สลับระหว่างการตีห้าครั้งและการแทงห้าครั้ง ทําเช่นนี้จนกว่าสิ่งอุดตันจะหลุดออกไป
 5. หากลูกหมดสติ ให้เริ่มทํา CPR หรือโทร 1669

การบาดเจ็บที่ฟัน

เป็นเรื่องปกติในเด็ก หากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม การบาดเจ็บที่ฟันแท้อาจทําให้ฟันสูญเสียได้ สิ่งนี้อาจส่งผลต่อรูปลักษณ์ภายนอก ความภูมิใจในตนเอง และความสามารถในการเคี้ยว การล้ม และบาดเจ็บที่จากการเล่นกีฬาเป็น

สาเหตุที่พบบ่อยที่สุด เช่น ฟันบิ่น และมีรอยแตกที่กระทบเฉพาะผิวฟันเท่านั้น ในบางครั้งอาจทําให้โครงสร้างและเนื้อเยื่ออ่อนที่ยึดฟันติดกับกระดูกเสียหายได้ และเสี่ยงในการติดเชื้อเพิ่มขึ้น การบาดเจ็บเหล่านี้เกิดขึ้นควบคู่ไปกับการบาดเจ็บอื่นๆ เช่น การบาดเจ็บที่สมอง การบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง และขากรรไกรหัก 

โดยทั่วไป การบาดเจ็บที่ฟันอย่างรุนแรง ได้แก่:

 • ฟันหัก หลวม หรือหายไป
 • อาการปวดฟันที่เกิดขึ้นเอง
 • ความไวต่ออุณหภูมิที่ร้อนหรือเย็น
 • การเปลี่ยนแปลงของการกัดหรือลักษณะฟันที่เข้ากัน
 • เลือดออกที่ไม่สามารถหยุดได้หลังจากกดไป 10 นาที
 • ปวดเมื่อเปิดปาก หรือปิดกราม
 • ปัญหาการหายใจหรือการกลืน

ให้ดูว่าการบาดเจ็บเกิดขึ้นที่ฟันน้ำนม หรือฟันแท้ การสูญเสียฟันน้ำนมโดยทั่วไปมีความร้ายแรงน้อยกว่าการสูญเสียฟันแท้ สําหรับเด็กอายุไม่เกิน 5 ปี ฟันส่วนใหญ่จะเป็นฟันน้ำนม เด็กอายุ 6 ถึง 12 ปีมักจะมีทั้งฟันแท้และฟันน้ำนมผสมกัน 

หากฟันน้ำนมหลุด ไม่แนะนําให้ใส่กลับเข้าไป เนื่องจากอาจเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่ฟันแท้ใต้เหงือก สําหรับเด็กส่วนใหญ่ การที่ฟันน้ำนมหลุดออกจะไม่ส่งผลเสียต่อวิธีการพูดของลูกหรือพัฒนาการของฟันข้างใต้ สามารถปล่อยฟันที่โยกไว้ได้ หรืออาจต้องถอดออกหากมีความเสี่ยงที่ฟันจะถูกกลืนลงไปได้หรือรบกวนการกัดของลูก

จมนํ้า

การจมน้ำเป็นสาเหตุสําคัญของการเสียชีวิตในเด็ก จำเป็นต้องมีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเด็กที่ถูกวิธี ก่อนนำตัวส่งถึงมือแพทย์โดยเร็ว

 • สิ่งแรกที่ต้องทํา คือการประเมินสถานการณ์ ผู้ที่จะเข้าไปช่วยเหลือเด็ก ต้องดูว่าตนเองสามารถช่วยเหลือได้มากแค่ไหน รีบขอความช่วยเหลือจากหน่วยฉุกเฉิน หรือเรียกรถพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของเด็ก
 • เมื่อช่วยเหลือเด็กขึ้นมาจากน้ำแล้ว ควรให้เด็กนอนบนพื้นราบ แห้ง และปลอดภัย ไม่จับอุ้มเด็กพาดบ่าเพื่อเอาน้ำออก และประเมินอาการเพื่อช่วยเหลือต่อไป
 • หากเป็นการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำและสงสัยว่าอาจจะกระทบกระเทือนต่อกระดูกต้นคอ ต้องระมัดระวังการเคลื่อนย้ายเด็ก
 • หากตรวจดูแล้วพบว่า
  • ถ้าไม่หายใจแต่ยังมีชีพจร ให้ช่วยหายใจ 1 ครั้ง ทุก 3-5 วินาที ประเมินอาการซํ้าทุก 2 นาที
  • ถ้าไม่มีชีพจรหรือไม่แน่ว่ามีชีพจร ให้ทําการ CPR โดยกดหน้าอก 30 ครั้ง สลับกับการช่วยหายใจ 2 ครั้ง โดยประเมินอาการซํ้าทุก 2 นาที
 • ถ้าเด็กรู้สึกตัว ให้จับนอนตะแคง จัดท่าของศีรษะให้คอแหงนเล็กน้อยเพื่อเปิดทางเดินหายใจให้โล่ง แล้วรีบนําส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด

ไฟดูด

ความเสียหายที่อาจเกิดจากไฟฟ้าช็อต จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น แหล่งกําเนิดไฟฟ้าที่ทําให้เกิดไฟฟ้าช็อต แรงดันไฟฟ้า และระยะเวลาที่สัมผัสกับกระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าช็อตส่วนใหญ่ มีอาการบาดเจ็บคล้ายแผลไหม้เล็กน้อย ณ จุดที่สัมผัสกัน ไฟฟ้าช็อตรุนแรงอาจทําให้เด็กหยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้นได้ หรือบางกรณีอาจเกิดความเสียหายต่ออวัยวะภายในได้ความร้ายแรงขึ้นกับแรงดันไฟฟ้าและระยะเวลาที่เด็กสัมผัสกับกระแสไฟฟ้า การกระแทกด้วยไฟฟ้าเล็กน้อย เช่น จากการสัมผัสเต้ารับ แผลไหม้จากไฟฟ้าเล็กน้อย เช่น จากเต้ารับไฟฟ้า 

หลีกเลี่ยงการสัมผัสตัว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าอาจถ่ายโอนได้ขั้นแรกให้ตัดการเชื่อมต่อแหล่งกําเนิดกระแสไฟฟ้า โทร 1669 หรือบริการฉุกเฉิน หากมีอาการแแสดงต่อไปนี้:

 • แผลไหม้ที่รุนแรง ความสับสนหรือพฤติกรรมที่ผิดปกติปัญหาการหายใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติไม่ตอบสนอง หัวใจหยุดเต้น ปวดกล้ามเนื้อและการหดตัวอาการชัก
 • หากไม่เคลื่อนไหวหรือหายใจไม่ออก ให้เริ่มทํา CPR ในขณะที่รอความช่วยเหลือฉุกเฉินมาถึง ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายเด็ก ให้ปิดบริเวณที่ถูกไฟไหม้ด้วยผ้าพันแผล ผ้าก๊อซหรือผ้าสะอาด หลีกเลี่ยงการใช้ผ้าห่มหรือผ้าเช็ดตัว เพราะอาจมีเส้นใยหลวมจนอาจติดแผลไหม้ได้

การสัมผัสกับสารเคมีอันตราย

ผลิตภัณฑ์และยาสามัญประจําบ้านหลายชนิด อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็กได้ การเป็นพิษอาจเกิดขึ้นได้โดยการกลืน สูดดม สัมผัส หรือฉีดสารอันตราย พิษของสารจะแตกต่างกันไปอย่างมาก และวิธีการรักษาเมื่อได้รับสารนั้นขึ้นอยู่กับอาการของลูก ประเภทของพิษ และปริมาณที่บริโภค ความร้ายแรงขึ้นกับระยะเวลาในการได้รับสารพิษ

หากมีรอยไหม้หรือรอยแดงบริเวณปากและริมฝีปาก น้ำลายไหล ลมหายใจที่มีกลิ่นเหมือนสารเคมีอาเจียน ท้องเสีย เหงื่อออก ปัญหาการหายใจอาการง่วงนอน ความสับสน ความปั่นป่ วน อาการชัก โทร 1669 หรือบริการฉุกเฉินในพื้นที่เพื่อขอความช่วยเหลือ

ขณะรอความช่วยเหลือฉุกเฉินมาถึง ให้ปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้:

 • เมื่อได้รับพิษเข้าสู่ร่างกาย ระวังเมื่อพยายามเอาสิ่งที่เหลืออยู่ในปากออก หากไม่เห็นสิ่งใดอย่าเอานิ้วเข้าปากเขา อย่าให้กินหรือดื่มอะไรเพราะอาจทําให้อาเจียน หรือทําให้การประเมินยากมากขึ้น
 • มีพิษอยู่บนผิวหนัง ใช้ถุงมือเพื่อถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนและล้างผิวหนังของเด็กเป็นเวลา 15 ถึง 20 นาทีในอ่างล้างจานหรือฝักบัวหรือใช้สายยาง
 • พิษเข้าตา ล้างตาเบา ๆ ด้วยน้ำสะอาด
 • สูดดมพิษเข้าไป พาลูกไปให้ที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์โดยเร็ว
 • อาเจียน หันศีรษะไปด้านข้างเพื่อป้องกันไม่ให้สําลัก
 • ไม่มีชีพจรหรือไม่หายใจ เริ่มทํา CPR ทันที 

อาการบาดเจ็บที่ศีรษะ

อาจเกิดจากการล้ม การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา หรืออุบัติเหตุทางรถยนต์ ส่วนใหญ่อาการบาดเจ็บที่ศีรษะขึ้นอยู่กับลักษณะของการบาดเจ็บ อาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น การถูกกระทบ

กระแทกหรือการบาดเจ็บที่ศีรษะอื่นๆ สังเกตความผิดปกติหากเด็กตอบคําถามได้การบาดเจ็บที่ศีรษะอาจไม่รุนแรงแต่ยังต้องเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดในอีก 24ชม.

สัญญาณที่ต้องระวัง ได้แก่ :

 • ปัญหาในการเดิน เดินเซ 
 • อาการปวดหัวรุนแรง
 • มีน้ำหรือเลือดไหลออกจากหูหรือจมูก มีเสียงดังก้องอยู่ในหู
 • อาเจียนพุ่งอย่างต่อเนื่อง วิงเวียนศีรษะถาวร
 • พูดไม่ชัดหรือสับสน มีปัญหาเรื่องความจํา
 • ปัญหาการมองเห็น หรือการเปลี่ยนแปลงขนาดรูม่านตา
 • แขนหรือขาอ่อนแรง

หากลูกเหมือนจะง่วงนอนมากเกินไปหรือเซื่องซึม มีอาการชัก หรือหมดสติ ให้โทร 1669 หรือบริการฉุกเฉินทันที เริ่มทํา CPR ทันทีหากหยุดหายใจหรือไม่มีการเต้นของหัวใจ 

อาการชัก

เกิดขึ้นเมื่อมีไข้สูง หรือมีอาการบาดเจ็บที่ศีรษะ การชักซํ้าๆ ที่ไม่สามารถคาดเดาได้อาจเป็นสัญญาณของโรคลมชัก เช่น โรคลมบ้าหมูในระหว่างการชัก อาจหมดสติ ตัวแข็งทื่อ เคลื่อนไหวร่างกายกระตุก และกัดลิ้นของตนเอง แขนสั่น หรือดูเหมือนกําลังจ้องมองไปในระยะไกล 

อาการชักมักใช้เวลาไม่เกิน 2-3 นาที โดยทั่วไปแล้วอาการชักจะไม่สร้างความเสียหายถาวร หรือส่งผลต่อพัฒนาการของลูก 

เมื่อลูกมีอาการชัก ป้องกันลูกจากการทําร้ายตัวเองโดยไม่ได้ตั้งใจในระหว่างการชัก อย่าพยายามจับลิ้น หรือหยุดอาการชัก แต่ให้เอียงหน้าทางซ้าย เพื่อช่วยทําให้ลําคอโล่งและปล่อยให้น้ำลายหรืออาเจียนออกมา เคลียร์พื้นที่เฟอร์นิเจอร์และสิ่งของที่อาจเป็นอันตรายอื่น ๆ อย่าปล่อยให้ลูกอยู่คนเดียว หากเป็นนานกว่า 5 นาที หรือบาดเจ็บขณะมีอาการชัก หรือมีปัญหาในการหายใจ โทรขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน 

หากมีอาการชักมากกว่าหนึ่งครั้งและเกิดขึ้นครั้งละครั้งห่างกันมากกว่า 24 ชั่วโมง ให้พาลูกไปโรงพยาบาลทันที เพื่อประเมินโรคลมบ้าหมูหรือตรวจหาสาเหตุให้ละเอียดขึ้น 

สําหรับครอบครัวที่มีบุตรหลานไม่ว่าจะเด็กเล็กหรือเด็กโต การจัดสิ่งแวดล้อมในบ้านที่ปลอดภัยจึงมีความสําคัญ และไม่ควรทิ้งเด็กไว้ตามลําพัง ผู้ปกครองต้องดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด และต้องมีความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเด็ก เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *